Organisationsförändringar i GAIS

GAIS styrelse och ledning har beslutat att förändra och förstärka den operativa styrningen av klubben inför 2024 för att möta de krav och utmaningar som klubben kommer att ställas inför. Det är även ett sätt att optimera utvecklingen av, och ta tillvara på, nuvarande kompetens på sportkontoret.

2023-12-08 15:47

GAIS

Klubben

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

GAIS förstärker organisationen genom att anställa Povel Fagerström som ny klubbchef med ansvar för klubbens administrativa och kommersiella delar. Magnus Sköldmark, som sedan december 2021 innehaft både rollen som klubbchef och sportchef, kommer i och med förändringen att kunna fokusera fullt ut på sporten. Han blir ny teknisk direktör, med helhetsansvar för den sportsliga verksamheten.

GAIS styrelse och ledning har beslutat att förändra och förstärka den operativa styrningen av klubben inför 2024 för att möta de krav och utmaningar som klubben kommer att ställas inför. Det är även ett sätt att optimera utvecklingen av, och ta tillvara på, nuvarande kompetens på sportkontoret.

Povel Fagerström har suttit i GAIS styrelse sedan 2019 som sekreterare med ansvar för administration och personal. Han har en bakgrund som VD, vice VD och administrativ chef i olika branscher. Povel kliver in i föreningen på heltid, och hans fleråriga arbete i styrelsen gör startsträckan minimal. Anställningen påbörjar han successivt från slutet av januari. Vi återkommer med en längre presentation av Povel Fagerström i början av nästa år.

GAIS styrelse bedömer att klubben på detta sätt tar ett viktigt kliv på både den administrativa och den kommersiella sidan, samtidigt som vi förstärker den sportsliga organisationen och arbetet med att utveckla föreningen, för att skapa ytterligare stabilitet. Magnus och Povel kommer att arbeta sida vid sida och båda rapporterar direkt till styrelsen.

GAIS Styrelse

Frågor ställs till Ordförande Roland Blomstrand, roland.blomstrand@gmail.com

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER