Gamla Gaisare

Sällskapet Gamla Gaisare bildades 1941.

Till hemsidan

11 starka slöt upp vid den första träffen; Gustaf Allersten, Yngve Bengtsson, Joel Björkman, Fritjof Hillén, Robert Hillén, Gustav Johansson (Tjalle Banan), John Johansson (Snärjan), Adolf Larsson, Rudolf Larsson (Rullen), Verner Lingvert och Rune Wenzel och vid årets slut hade man 26 medlemmar.

Stadgarnas § 1 gör gällande att sällskapets uppgift är att “bland äldre medlemmar vidmakthålla intresset för GAIS samt efter förmåga stödja detsamma”.

I § 2 fastslogs att man måste varit medlem i GAIS i 10 år och uppnått 30 års ålder.

Sällskapet har förutom årsmötet även några ständigt återkommande träffar, vanligtvis kräftskiva samt julfest. Utöver detta har under flera år arrangerats en musikafton på Restaurant Kantinen vid Idrottsmuseet på Kviberg, med möjligheten att se museet med GAIS-hörnan. Vid dessa evenemang har gaisaren Eber Ståhl och framförallt Lars-Erik Frendberg stått för underhållningen på ett mycket uppskattat sätt.

Gamla Gaisares hemsida: http://www.gamlagaisare.se/

Till hemsidan