Information från kvällens extra årsmöte

Vid kvällens extra årsmöte hade styrelsen yrkat på att avslå motion 1, vars huvudsakliga innebörd var att bordlägga frågan om damlag och eventuellt övertagande till kommande årsmöte. Mötet röstade för motionen, detta innebar i sin tur att styrelsens förslag om ett övertagande av GDFF ströks.

2023-09-21 20:15

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Vid kvällens extra årsmöte närvarade 306 röstberättigade medlemmar. En ändring i tidigare utlyst dagordning gjorde att inkomna motioner (tidigare punkt 8) placerades före styrelsens förslag till övertagande av GDFF, då motionerna hade bäring på förslaget.

Motion 2 drogs tillbaka av motionären.

Styrelsen hade yrkat på att avslå motion 1, vars huvudsakliga innebörd var att bordlägga frågan om damlag och eventuellt övertagande till kommande årsmöte. Efter acklamation begärdes votering om motion 1.

Mötet röstade för motionen, med 173 röster mot 111 (22 personer lade ner sin röst). Detta innebar i sin tur att styrelsens förslag om ett övertagande av GDFF ströks.

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER