Information från GAIS valberedning inför årsmötet 9 mars

GAIS valberedning bestående av Anders Björklund, Bert Granberg, Peo Ek samt Glenn Heiman har sedan april  haft en stor mängd samtal med styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, deltagit på styrelsemöten, träffat representanter för Makrillarna, GAIS City club, GAIS Intressenter, Gamla GAISare och Gårdakvarnen, klubbchef, A-tränare, samt alla som bett om möten med oss. Detta för att få en så bred uppfattning som möjligt om föreningens nuläge och det önskade framtida läget. All sammanställd input återfördes sedan till styrelsen.

Inför årsmötet så har följande styrelsemedlemmar ett år kvar på sitt mandat. Ulf Tollhage, Povel Fagerström, Hans Aulin, Roland Blomstrand samt Jonathan Åström.

Följande har utgående mandat, kommer föreslås för omval, samt  presenteras närmare i separata kommande presentationer här på gais.se:

Ordförande Jonas Andersson (ett år omval), Jonas Östergaard (fyllnadsval går ut, föreslås för omval), Stefan Tilk (omval), Bengt Jildmalm (omval) samt Anders Fagerlund suppleant (omval).

Valberedningen kommer även återkomma med förslag på ytterligare en suppleant, med bakgrund inom CSR, bidrag och ungdom.

Valberedningen kommer föreslå Gunnar Andersson som auktoriserad revisor, revisor Lars-Göran Järelöv samt revisorssuppleanter Lina Henriksson och Göran Ekström.

Välkommen på årsmötet den 9:e mars. Du hittar kallelse till mötet via denna länk.