Spännande säsong väntar för GAIS Akademi

Akademiansvarige Kenneth Gustafsson har en positiv känsla inför säsongen 2021, inte bara för att U19-laget kvalificerat sig för Allsvenskan. Med kontinuitet bland ledare och spelare och många rutiner på plats menar han att akademin står på en stabilare grund idag än för ett par år sedan.

Som spelare i A-laget under tretton års tid är Kenneth Gustafsson ett känt namn i GAIS. När han 2015 avslutade sin spelarkarriär började han träna U16-laget och sedan 2018 har han sin nuvarande tjänst som Akademichef för P15-U19. Vi tog ett snack med Kenneth för att få veta mer om hans jobb och få höra hans tankar kring klubbens utbildning av ungdomsspelare.

– Jag ville absolut jobba med något sådant här efter att jag slutat spela fotboll. Som spelare har jag haft många duktiga tränare, och nu har jag möjligheten att själv bidra till utveckling och utbildande av både tränare och spelare. Jag är glad att klubben gav mig det förtroendet.”

Vi inleder intervjun med att prata om hur han började spela i GAIS 2002, hur han hängde med i tre olika divisioner och hur han dessvärre avslutade med att skada korsbandet 2014.

– Jag rehabiliterade skadan och försökte komma tillbaka men det blev aldrig hundraprocentigt. Efter säsongen 2015 ägnade jag mig istället åt att träna U16 och gå ett par tränarutbildningar. Det slutade så småningom med att jag blev ansvarig för P15-U19 och gymnasieskolan.

Hur ser en vanlig vecka ut?

– Det ser väldigt olika ut. Jag försöker vara med på minst ett var av de olika ungdomslagens pass, på en ungdomslagsmatch på helgen och på två av de tre gymnasieträningarna. Jag håller tät dialog med gymnasieskolan, så vi ser till att spelarna klarar sina betyg och mår bra utanför fotbollen. Jag hanterar övergångar med spelare och samverkar med andra föreningar och fotbollsförbund. Överlag handlar det mycket om att dels ge stöd och agera bollplank för ledarna, dels hålla ihop de olika delarna av verksamheten.

– Jag fungerar också som länk mellan A-laget och akademin och har lite administrativa uppgifter för A-laget, som bokning av planer och transport och sådant. Det dyker alltid upp saker man behöver ta tag i.

2020 har inte varit ett vanligt år för någon och det har funnits en hel del olika bud kring vad som ska gälla med ungdomsidrotten, med hänsyn till pandemin. Kenneth säger att man hela tiden följt hur Svenska fotbollsförbundet och Göteborgs fotbollsförbund har förhållit sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och utefter det sett över vad de själva kunnat göra för att anpassa sig, men att det jobbigaste varit att hantera reglerna som kom att gälla spelarna födda 2002, 2003 och 2004. De kunde inte spela alls på ganska länge utan fick istället individuella träningsprogram.

– Utmaningen har varit att hålla igång deras motivation. Det får en väldigt stor mental påverkan när man fråntas det som i stort sett hela livet handlar om för de här ungdomarna, det vill säga att spela fotboll. Nu får de träna ihop igen men inte spela match, så vi får vara lite på standby under året och se hur det utvecklas. Det blir lite svårare att planera, boka cuper och sådant, men vi tränar på som vanligt och gör det bästa av situationen.

Akademins roll i klubben, hur ser du på den? Det uttalade ändamålet är att utbilda barn till kommande elitspelare, men ser du andra viktiga syften?

– Jag tycker det är viktigt att se till att vi fostrar gaisare som har bra värderingar och är goda föredömen. Alla i akademin blir ju givetvis inte elitspelare, men vi vill att alla ska ha kvar glädjen för sporten och se tillbaka på tiden i akademin som något positivt. Det är ju en kravfylld miljö och i vår roll som ledare gäller det att balansera det. Ibland behöver vi pusha, ibland behöver vi avdramatisera och kanske bromsa in lite.

– Det är ju viktigt att allting utanför fotbollen också fungerar, som skola och sociala kontakter. Vi ser bland annat till att ha individuella avstämningar med spelarna för att försäkra oss om att alla mår bra.

Hur jobbar ni för just bra värderingar hos era spelare?

– Vi har en hel del riktlinjer från Svensk elitfotboll vad gäller utbildning kring sociala medier, matchfixning, kost, sömn, dopning och sådant. I det arbetet handlar det mycket om att medvetandegöra spelarna, bland annat genom föreläsningar och diskussioner, men jag tycker det viktigaste är att man gör saker som faktiskt ger effekt, att det inte bara blir något man ska bocka av på en lista. Dessutom har vi väldigt begränsat med tid med spelarna och tvingas prioritera vad som är viktigast för stunden.

– I grund och botten ser jag det som en ledarfråga, att man som tränare själv måste vara ett bra föredöme för sin grupp och väldigt uppmärksam på hur spelarna agerar på träningar och gentemot varandra.

Du var inne på att alla i akademin inte blir elitspelare. Hur tänker du kring det läge då en spelare inte längre platsar i ett GAIS-lag?

– Det är givetvis en svår och känslig fråga. Från P15 till U19 får helt enkelt inte alla som vill fortsätta, det handlar om att förtjäna en plats. Vi vill givetvis att de som fostrats hos oss ska kunna vara kvar, men det kan också finnas konkurrens med duktiga spelare från andra föreningar. Där krävs en väldigt tydlig kommunikation kring vad man behöver jobba med, eller om vi kan hitta en annan förening eller möjlighet till spelaren.

– Det här är bland det svåraste i min roll, när man har en spelare som kanske inte är där han behöver vara i sin utveckling och tvingas lämna, men verkligheten är ju att den största delen av spelarna inte går hela vägen och rent resursmässigt har vi inte möjlighet att ha kvar alla som önskar det.

De spelare som faktiskt går hela vägen då. Vad ser du som utmärkande hos dem?

– De har alltid en väldigt tydlig målmedvetenhet och ett inre driv, de vill verkligen bli elitspelare och det märker man på hur noggranna de är med fysträning, kost, sömn och så vidare. Det är förstås väldigt sällan man är perfekt på alla punkter men om man checkar i tillräckligt många av boxarna så får vi utbilda och stötta i de delar som behöver utvecklas. Det finns ju flera olika sätt att utvecklas som spelare och ta sig framåt på. S

– edan ska man komma ihåg att det är väldigt få som går igenom sin ungdomstid utan motgång, man får ofta kämpa och kriga sig fram på olika sätt. Förmågan att hantera det är också utmärkande för den som går långt.

Har ni särskilda mål när det gäller hur många från akademin som ska ta en plats i A-laget?

– Ja, det är en del av klubbens strategi att satsa på våra ungdomar i A-lagssammanhang. Vi vill ju självklart att spelare från våra egna led ska gå via A-laget och vidare i vad som helst ska bli en lång karriär. Vi vill se att minst en spelare, helst två, per säsong ska ta en plats, men det är ju under förutsättning att vi har levererat den kvalitet på spelare som krävs, de måste självklart vara tillräckligt bra.

Kenneth återkommer till vikten av goda ledare när vi pratar om hur man lyckas med att ta spelare från akademin upp i A-laget.

– Som jag ser det är skickliga tränare grunden till alltihop, att vi har personer på ledarpositioner som kan ge spelarna rätt vägledning. Det innebär att ledarna i GAIS akademi precis som spelarna måste få möjlighet till utbildning och utveckling, få bolla tankar och testa idéer. Där har jag själv en väldigt viktig roll i att se till att även ledarna får rätt stöttning och förutsättningar för att göra ett bra jobb. Sedan ska vi självklart också vara attraktiva för talanger, se till att vara en akademi som duktiga ungdomar vill komma till.”

Vad ser du är extra viktigt att tänka på när man jobbar med juniorer på det sätt som ni gör?

– Hos oss blir det mycket fokus på att anpassa träningen individuellt. Ungdomarna behöver ha en belastning de klarar av, och det är väldigt olika för olika spelare. Vissa klarar väldigt mycket träning, vissa mindre, och vi behöver se till att minimera riskerna för skador. Vi behöver också anpassa den teoretiska biten och se till att vi hittar en lagom nivå för genomgångar, videoanalyser och sådant, så vi inte kommer med mer information än spelarna ha möjlighet att ta in. De har som sagt även skolan att lägga tid på.

Hur är känslan inför 2021?

– Den är väldigt positiv! Många av våra ledare har jobbat ihop länge, många spelare har varit hos oss ett tag och trivs bra, så jag vill påstå att vi står på en stabilare grund idag än för ett par år sedan. Många av våra rutiner är satta, vi har en god kontinuitet, så nu kan vi gå vidare och spetsa verksamheten ännu mer, försöka vara ännu lite bättre i det vi gör.

– Vi har jobbat hårt för att skapa en bra kultur som man ska vilja vara en del av, så det känns som vi kan köra vidare på ett bra sätt. Nu är ju dessutom U19 i Allsvenskan så det hade varit väldigt roligt att få ta emot publik så småningom.

Det är säkerligen många som kommer följa just U19 med stort intresse i år. Vad har du för förväntningar?

– Det är oerhört stor kvalitetsskillnad mellan division 1 och Allsvenskan i 19-årsserien vilket gör att vi nu kommer få en hel säsong med tuffa, utvecklande matcher för hela truppen, medan det i division 1 är färre matcher som innebär samma utmaning.

– Det är svårt att sätta ett mål för ett visst resultat då trupperna i de här årgångarna av naturliga skäl byts ut från år till år och att det var några år sen vi kunde mäta oss med de bästa lagen i Sverige. Dessutom har vi en U21-serie med många matcher så vårt U19 tävlar lite på två fronter och det kommer ställa stora krav på hela truppen då vi kommer använda många spelare. Det absolut viktigaste är att vi ser ett GAIS-lag som går ut i varje match med en attityd för att vinna matchen genom vår gemensamma idé att spela fotboll i akademin.

– Jag vill också att vi ser flera spelare som utvecklas under säsongen, tar vara på varje match och träning för att mäta sig individuellt med de bästa spelarna i serien.

Text: Johanna Ageborg