Roland Blomstrand svarar på frågor om GAIS Open

En av höstlovets stora happenings för ungdomsspelare runt om i Sverige, GAIS Open, står för dörren – men genomförandet har ifrågasatts med hänvisning till den pågående pandemin.

Under torsdagen kommer knappt 100 ungdomslag till Göteborg för att delta i GAIS Open, en turnering som sedan pågår under helgen. Genomförandet av cupen har uppmärksammats i media och därför tog vi kontakt med Roland Blomstrand, vice ordförande i GAIS och ansvarig för GAIS Open, för att få information om hur tankarna kring cupen har gått, hur evenemanget ska kunna genomföras på ett säkert sätt och varför GAIS inte ställt in årets upplaga av cupen.

Roland, hur tänker du generellt kring att vi ska genomföra GAIS Open, ett arrangemang som kommer att samla upp mot 100 lag i Göteborg?

– Till att börja med är det viktigt att förstå att GAIS Open i år inte är en stor fotbollscup för ungdomar, utan istället åtta mindre cuper som genomförs utan påverkan på varandra. Vi har investerat i åtgärder för att minska interaktion mellan lagen och vår målsättning har varit att cupen inte ska innebära någon större risk än om man spelat ett par matcher på sin hemmaplan under höstlovet.

– Men vi vill också vara tydliga med att vi kommer att följa utvecklingen avseende smittspridningen och samverka med myndigheter och experter för att fatta rätt beslut kring cupen. Skulle läget förvärras så kommer vi att agera utifrån det.

Det har kommit frågor kring vilken risk genomförandet innebär avseende resor och gemensamt boende?

– En stor förändring till årets GAIS Open är att alla lag bor antingen i eget boende eller på hotell. Tidigare har vi erbjudit boende på skolor men det är helt borta i år så något gemensamt boende är det inte tal om. De lag som reser med egen buss eller i egna bilar tar sig direkt till sitt hotell och för de lag som kommer med tåg har vi ordnat med busstransfer från stationen. Vår bedömning är att resorna till och från cupen ska kunna genomföras utan större interaktion med andra personer.

Men när det är dags att spela match kan det väl bli mycket folk kring planerna?

– Alla lag kommer att byta om på sitt respektive boende och vi har busstransporter från hotellen till planerna där respektive lag kan resa enskilt. Det kommer att vara luckor om 15 minuter mellan matcherna för att säkerställa att lagen bara kommer i kontakt med sin motståndare och inga andra lag. Vid alla planer finns också handsprit att tillgå vid entrén och hos funktionärerna.

– Vi har informerat om att målfirande med kroppskontakt ska undvikas och inga handhälsningar ska förekomma inför eller efter matcher. Vår avsikt är också att vi inte ska ha publik på matcherna och det kommer att finnas värdar vid varje plan som ser till att det inte blir trängsel bland ledare och spelare.

– Nytt för i år är också att man spelar alla matcher på samma plan under gruppspelet och efter matcherna erbjuder vi transport till hotellen där man sedan byter om och duschar i sina egna rum.

Vid den här typen av cuper lär du ju också bli en del måltider där lagen kanske kan krocka med varandra, hur tänker du kring det?

– Frukost serveras på hotellen enligt ett uppgjort schema för att minska trängsel. Hotellen har såklart också sina egna restriktioner för matservering som kommer att gälla.

– Lunch och middag serveras i en av Göteborgs största gymnasieskolor som har gott om plats och även här finns ett tydligt schema för att lagen ska hållas isär. Det finns självklart toaletter med tvål och handsprit i anslutning till där deltagarna kommer att äta. Med tanke på att lagen också är medvetna om läget så utgår vi ifrån att alla kommer att respektera anvisade tider och platser.

När det är större cuper i stan brukar det märkas på bussar och spårvagnar. Hur tänker du kring det?

– GAIS Open skapar inte något behov för deltagarna att åka kollektivtrafik överhuvudtaget. Alla lag kommer att sköta transporter enskilt, antingen med egna bilar eller med de bussar som vi ställer till förfogande. Det skapar en buffert mellan cupdeltagare och stadens invånare och förhoppningsvis kommer göteborgarna inte ens märka av att cupen pågår.

Men det låter svårt att få deltagande lag att hålla sig inom den typen av ramar. Hur ska ni lösa det?

– Vi har skickat ut information om förhållningsregler till alla deltagande lag. Det handlar såklart om hur cupen ska genomföras och att handhälsningar och målfirande ska undvikas. Men också om att man måste göra en bedömning av spelares och ledares hälsa varje dag och att den som har även milda symptom inte ska delta i några aktiviteter alls.

– Vi kommer också att ha personal och funktionärer på plats för att hjälpa spelare och ledare att hålla sig inom de ramar som gäller.

Men med tanke på hur läget i samhället verkar vara, har ni funderat på att ställa in hela turneringen?

– Absolut, frågan om huruvida årets upplaga av GAIS Open skulle kunna genomföras eller inte har varit med oss under hela året. Med ett förbättrat läge vad gäller smittspridning under sensommaren så blev planen att genomföra cupen men med extra försiktighetsåtgärder. Sen har läget förändrats, framför allt i andra delar av landet under de senaste 10-12 dagarna och det är något som vi bevakar nogsamt.

– Under de senaste veckorna har vi också diskuterat alla alternativ och det gäller även att ställa in cupen. För tio dagar sedan fattade vi beslutet att genomföra cupen och att investera ytterligare i att covid-säkra arrangemanget. Men som sagt, vi är medvetna om hur läget ser ut och kommer att fatta våra beslut utifrån de besked som vi får från myndigheter.

På vilka grunder togs det beslutet?

– Under de senaste veckorna har vi delat information om genomförandet med Fotbollsförbundet och RF utan några andra besked än att vi kan genomföra cupen som planerat. Därefter kom besked från regeringen om att tillåta publik på 300 personer på idrottsevenemang och att särskilda restriktioner för personer över 70 år tas bort. Det är signaler som vi tolkat som det inte finns anledning att ställa in cupen med kort varsel.

– Vi har också tagit del av information om att intresseorganisationen Svensk Elitfotboll planerar att genomföra cupen SEF Trophy under höstlovet, vilket ytterligare talat för att även GAIS Open bör kunna gå av stapeln. Speciellt med tanke på vilka åtgärder vi vidtagit och hur mycket vi investerat i att göra cupen till ett säkert evenemang.

– Vi har också haft kontakt med ett flertal myndigheter och representanter för smittskyddet och agerat utifrån de besked som vi fått, till exempel att vi har fått avboka deltagande för två lag från Danmark och så sent som igår kväll även för 16 lag från Skåne efter myndighetsbeslut från Region Skåne. Vi håller fortsatt oss informerade om situationen och håller kontakt med myndigheter i frågan.

Till sist, hur ser du på det ansvar som GAIS och cuporganisationen har?

– Vi är införstådda med vårt ansvar och jag menar att vi har genomfört alla försiktighetsåtgärder som vi kan. Vår tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra de minicuper som GAIS Open innebär i år på ett bra sätt, att interaktionen mellan lag inte ska vara större än om man spelat matcher på sin egen hemmaplan och att evenemanget inte ska leda till någon ökad smittspridning.