GAIS fortsätter vara HeForShe och förlänger samarbetet med UN Women Sverige

2022 inledde GAIS ett samarbete med den ideella organisationen UN Women Sverige, och vi kommer att utöka samarbetet ytterligare under 2023.

2023-04-14 9:50

GAIS

Senaste nytt

Samhälle

Huvudbild på nyhet

UN Women är FN:s jämställdhetsorgan som arbetar i över 80 länder för att stärka global jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. UN Women Sverige stöttar detta arbete genom att i Sverige bedriva insamling till det globala arbetet samt sprida information och bedriva påverkansarbete i frågor som rör jämställdhet. Detta görs genom de olika kampanjerna HeForShe, Orange Day och #tasnacket.

Samarbetet är en del av GAIS kontinuerliga värdegrundsarbete, där jämlikhet är en viktig fråga. GAIS akademitränare kommer att få ta del av en föreläsning om HeForShe-principerna. Principerna är kopplade till att motarbeta könsdiskriminering, att motivera både män och kvinnor att stå upp för jämlikhet, föregå med gott exempel och säga ifrån eller ifrågasätta när man bevittnar diskriminering.

En av årets hemmamatcher kommer att bli en HeForShe-match, där vi ger extra utrymme åt UN Women Sverige för att berätta mer om sitt arbete, både för läktarpubliken och våra företagspartners. HeForShe-matcher har tidigare genomförts med god framgång av Hammarby och Skövde AIK med flera.

– Vi på UN Women Sverige är mycket glada och stolta över att vi förlänger samarbetet med GAIS och tar ställning för HeForShe. Det är otroligt viktigt att fler aktörer inom idrotten tar steget och aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor. Vi hoppas och tror att vårt gemensamma arbete med att förändra attityder, beteenden och normer bidrar till ett mer jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering, säger Louise Waller på UN Women Sverige.

– Värdegrundsarbetet är något som vi tar på största allvar, därför var det viktigt för oss att hitta ett fortsatt samarbete där vi jobbar med jämlikhetsfrågan även mot våra yngre aktiva. Där besitter UN Women Sverige väldigt mycket kunskap. Och med HeForShe-matchen hoppas vi kunna sprida budskapet bredare, både till vår publik och till våra partners, säger klubbchef Magnus Sköldmark.

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER