David Perhed vill skapa Göteborgs bästa yngre akademi

David Perhed är 25-åringen som kom in i GAIS styrelse vid årsmötet 2021, som suppleant, och som en fullständig nykomling i grönsvarta sammanhang. En cupgeneral från Skövde, som efter A-lagets degradering till Ettan fått göra mycket mer och mycket annat än det var tänkt från början.

2022-10-25 9:45

Szofia Jakobsson

Senaste nytt

Akademin

Intervjuer

Huvudbild på nyhet

Vad vet du nu som du inte visste när du valdes in?

– Oj, att det finns väldigt mycket att göra och att även om det finns många olikheter mellan elit- och amatörfotboll så finns det också många likheter. När man är i en liten förening och tittar på elitklubbarna så förstår man nog inte att det finns så otroligt mycket att göra där med.

Du är yngst i styrelsen, vad har det för betydelse i dina ögon?

– Jag tycker att det är viktigt för styrelsen, och för beslutsfattande, att det finns en bredd och representation. Men för mig personligen gör det inget särskilt längre, jag värderar andra egenskaper än just ålder.

David är alltså inne på sitt andra år i styrelsen, och nu som ordinarie ledamot. Och uppdragen har skilt sig markant åt, det finns ett före och ett efter degraderingen till Ettan.

– I fjol så fick jag knappt något att göra, jag nästan bad om att få göra saker. Men jag lyssnade mest och försökte skapa mig en bild av verksamheten. Jag hjälpte till vid matcher och med dåvarande GAIS Open, men då fanns ju Niklas Nord som anställd resurs för att sköta den, och det fanns mer personal på sportkontoret än det funnits i år.

– Så under det här året har jag dels täckt Niklas tjänst och jobbat med GO Fotboll, jag har ingått i matchorganisationen, till viss del har jag medverkat i CSR-projekt och jobbat en del med akademin men inte alls så mycket som jag hade velat. Och så tränar jag P12 någon gång i veckan också. Det blir en hel del jobb, men vi måste ju hjälpas åt det här året.

Vad innebär ditt arbete i matchorganisationen?

– Nu när Johanna och AnnaKarin finns på plats så är det inte lika mycket men innan dess var det egentligen hela den interna organisationen med bollkallar, säkerhet, matchknattar, entréer och ackrediteringar. Jag och Anna-Karin har varit först på plats och sist därifrån. Men nu har vi kunnat sätta rollerna lite bättre och då är jag främst ansvarig för våra egna personalfrågor och fått stöd i mycket annat.

Intensiva månader med GO Fotboll Cup

Ungdomscupen GO Fotboll Cup närmar sig med stormsteg, och under höstlovsveckan 2-6 november kommer hundratals lag till Göteborg för att delta. David beskriver det som tio månader av förberedelser som är fullt hanterbara vid sidan av andra uppdrag, och två månader av genomförande när det är väldigt intensivt. Hans telefon ringer under vårt samtal som sker vid åttatiden på kvällen.

– Det är lagledare som jobbar dag, då ringer de och frågar saker om GO Fotboll på kvällarna. Och det är så här det är i två månader. Det är samtal, mail, det ska ordnas bemanning, koordineras leveranser, planera övernattningar på hotell och skolor, boka planer, domare, och prata med supporterföreningarna som hjälper till. Det är väldigt mycket men det är otroligt kul!

Är det någon skillnad på att jobba med GO Fotboll jämfört med Skadevi Cup som du drev i Skövde?

– Det är annorlunda på grund av att Göteborg är en storstad. Det skiljer sig hur man bokar planer, hur saker hanteras av kommunen, hur man samarbetar med hotell. Sen skiljer det sig lite i vilken uppmärksamhet cupen får. I en liten förening är cupen väldigt central, i en klubb som GAIS finns det många andra saker, framför allt A-laget, för folk att fokusera på. Men i grunden så är det ganska lika, organisation och bemanning är desamma. Så även om det finns många fler människor i och kring GAIS som skulle kunna hjälpa till så behöver vi ändå ta in personal för att jobba under cupen, skulle vi kunna lösa det helt ideellt så är det ju lättare att göra ett överskott.

Tillsammans med styrelsens suppleant och CSR-ansvarig Bengt Jildmalm har David under året engagerat sig en del i klubbens samhällsengagemang, där han fått visa en annan av sina dolda talanger.

– Det har visat sig att jag rätt bra på att skriva ansökningar till stiftelser! Så det gör jag en del, och har hjälpt Bengt och Magnus lite med strategin kring CSR och vårt projekt med att förhoppningsvis starta en verksamhet i Biskopsgården ihop med Neutrala Ungdomsföreningen. Men jag ska inte alls ta åt mig äran för detta, det är andra som gör mycket mer i det här arbetet.

Engagemanget kommer från att ha jobbat med utanförskapsområden även i Skövde.

– I de här sammanhangen kan man göra väldigt mycket med små medel. En fotbollsklubb har sällan stora summor att lägga men med hjälp av varumärket kan man faktiskt få människor att göra bra saker istället för dåliga. Och sen är det ju att vi vill att GAIS ska växa, både i medlemmar men även i aktiva, och då behöver vi stärka relationerna med andra, mindre föreningar i Göteborgsområdet. Vi har redan utmaningar med att få plats på Gaisgården och med för dåliga planer på Heden, så det är inte bestämt hur vi ska kunna växa, men oavsett så behöver vi jobba ihop med andra föreningar för att få långsiktigt positiva effekter,

Viktigt att bygga GAIS organisation rätt

Hur David hinner med allt detta samtidigt som han studerar en master i bioteknik på Chalmers framstår som något av en gåta. Och han erkänner att studierna inte fått stå lite åt sidan det senaste året, och att det är tur att hans flickvän studerar på samma program och kan stötta upp lite med anteckningar.

– Men jag har överlevt tentaperioderna så nu ska jag bara klara av det sista, så är jag färdig sen!

Om du ser till GAIS som helhet, vad tycker du är viktigt för föreningen de närmaste åren?

– En hållbar förening är en förening där medarbetare mår bra, där styrelsen har arbetsro att jobba långsiktigt. Det kräver en organisation som klarar av och är anpassad för sina arbetsuppgifter, och en arbetsplats som är stöttande och ger rätt villkor. Ekonomin behöver vara i balans och det förutsätter spel i Superettan eller Allsvenskan, därefter följer förhoppningsvis de andra sakerna om man jobbar korrekt.

– Så organisationen behöver förstärkas, sen om det är i form av medarbetare på kontoret, ledare i yngre akademin eller en verksamhetsansvarig i Biskopsgården låter jag vara osagt. Men om vi ska bli så stora som vi vill så behöver vi vara fler både anställda och ideella. Det är ett lika viktigt lag att bygga, och jag hoppas att styrelsen kan göra rätt prioriteringar. Men det är svårt, jag har inte svaret i fickan. Det behövs noggranna avvägningar för att folk ska må bra I GAIS. Där har vi frångått vissa principer, och vi behöver komma tillbaka på rätt spår.

Akademin ska ge en gedigen fotbollsutbildning

Vi vågar blicka mot en framtid där GAIS är tillbaka i elitfotbollen igen, hur vill du fördela sin tid i föreningen då?

– Det lätta svaret är att jag borde fokusera på akademin, snarare än inte CSR och matcharrangemang. Jag hade önskat en resurs till cupen som kan jobba med det dagligdags och hantera löpande frågor, och även sköta gåfotbollen som jag startat. Jag är gärna involverad i cupen men tror att vi behöver se över organisationen för att göra det hållbart. Jag vill jobba med den yngre akademin. Hittills har jag varit mer involverad i elitakademin än den yngre, som var mitt ursprungliga uppdrag. Jag brinner för verksamhetsplanen, spelarutvecklingsplanen, att bli en bättre förening. Och där finns mycket att göra med den yngre akademin, även om vi har många ideella som sliter oerhört. Jag hoppas kunna förändra mer och stärka organisation och struktur med utbildningsinsatser. Att ha en god organisation och med tydlighet mot föräldrar är viktigt för att utveckla duktiga fotbollsspelare. Har vi inte det så är det mest en slump om vi får framgång, ett resultat av att vi är en storstadsklubb med högt inflöde. Men vi får fram fler duktiga om vi jobbar mer långsiktigt. Men då måste jag ha tid att driva de frågorna i styrelsen, det har jag inte hunnit nu och det är synd.

– Jag vill att vår yngre akademi ska vara bäst i Göteborg ur den aspekten att den är strukturerad, att det är tydligt vad man får i GAIS. Förhoppningsvis attraherar det spelare som blir väldigt duktiga. Vi ska ha fler tränare, implementera och säkerställa spelarutbildningsplanen och vår värdegrund. Hos oss ska spelare, ledare och föräldrar ska må bra. Vi behöver inte fostra elitspelare i varje grupp men de ska få en gedigen fotbollsutbildning och om och när de slutar i GAIS så ska de göra det som gaisare.

Kan du ta ett pass under GO Fotboll Cup 2-6 november?

  • Klicka på följande länk: https://gofotboll.valei.com
  • ”Välj tjänst” till vänster. Här väljer du vilket typ av arbetspass du är intresserad av. 
  • Välj vecka eller datum. Cupen arrangeras 2-6 november och det är mellan dessa datum som det finns arbetspass upplagda.
  • Välj ditt arbetspass i schemat. Du ser start- och sluttid i schemat.
  • Ange namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan nå dig med information och påminnelser inför ditt arbetspass

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER