GAIS uppkallar Gaisgårdens konstgräs till ”Specialplanen”

Vår tidigare ordförande tillika VD i SKAB-gruppen, Tomas Andersson-Korenado, har haft nyttjanderätten till GAIS konstgräsplan genom att tidigare ha skjutit in kapital i GAIS när det behövdes för klubbens fortlevnad.

Denna nyttjanderätt har Tomas nu skänkt till GAIS och som ett litet tack från GAIS för detta så kommer konstgräsplanen på Gaisgården att döpas till ”Specialplanen”.  Det behövs alltid en specialplan för de matcher som GAIS-lagen spelar och helst skall den ju dessutom hjälpa till så att GAIS vinner, som Tomas sa med tanke på namnet.

En del kanske undrar över att namnet blev just ”Specialplanen”. Den enkla förklaringen är att GAIS mångåriga storsponsor SKAB är en förkortning av Specialkarosser AB och ordet special kommer alltså därifrån.

Stort tack, Tomas! GAIS ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete.