Information från GAIS valberedning inför årsmötet 14 mars 2022– Förslag på en ledamot för omval och två nya ledamöter

Valberedningen kommer i ett antal artiklar löpande presentera sin information inför årsmötet 14 mars 2022.

2022-03-06 1:00

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Valberedningen kommer i ett antal artiklar löpande presentera sin information inför årsmötet 14 mars 2022.

Valberedningen föreslår Stefan Tilk för omval två år som ledamot. Stefans huvudansvar de senaste två åren har varit partners, marknad och event. Stefan känner många av er och valberedningen är glada över att Stefan kan tänka sig att ställa upp för omval ytterligare en mandatperiod.

Som ny ledamot för två år föreslår vi David Perhed, nuvarande suppleant med ansvar för Ungdom och som stöttat upp runt GAIS Open (numera GO Fotboll) och CSR. David har lärt sig mycket om föreningen och visat prov på god organisationsförmåga och har växt in i sina ansvarsområden med bravur.

Valberedningens tredje förslag som ledamot för de två kommande åren är Samir El-Sabini, grundare och VD för fintech-bolaget Juni. Samir har stor kunskap inom flera områden som föreningen har behov av, ett stort kontaktnät samt erfarenhet av att få intresseorganisationer att växa.

Samir El-Sabini, vem är du?

Samir El-Sabini

Jag är 33 år, göteborgare och en gaisare som gärna vill göra det jag kan för GAIS under dessa omständigheter. Att hjälpa klubben till bättre plats. Jag bor i Masthugget, jag älskar Majorna och Linné, och mina barn går på samma skola som jag själv gick i som barn.Jag har erfarenhet från medlemsbaserat föreningsliv, och har som entreprenör vana vid att bygga och leda företag. Just nu är jag VD och medgrundare av företaget Juni, vi gör en banklösning med fokus på marknadsförings- och e-handelsbolag.

Vad vill du bidra med till styrelsen?
Ödmjukt tror jag att jag kan bidra med nytt perspektiv och sätt att se på organisationen, att hjälpa till med att bygga en stark medlemsstyrd förening och en stark organisation. Jag hoppas att GAIS kan dra fördel av mina erfarenheter både kortsiktigt i vilka resultat organisationen kan prestera, men även i hur vi planerar för framtiden. Vi behöver ta vara på människor och fånga upp deras deras ideella driv. Jag vill vara med och driva klubben mot ett modernt förhållningssätt med fokus på att leverera resultat till medlemmarna, genom god styrning och prioritering. Min utgångspunkt har varit att man ska ställa upp när det finns ett behov, inte när det känns som mest kul för en själv, och jag kände att är det någon gång jag ska erbjuda mig så är det nu. Men jag hoppas att det ska bli kul!

Vad tycker du att vi som klubb behöver göra bättre i år?
Våra medlemmar är våra viktigaste stakeholders och vi behöver bygga en plan och en relation till dem. De ska vilja investera tid, hjärta och andra resurser, och att skapa det momentumet kommer att vara avgörande för att vända skutan. Det är lätt att säga att det startar med resultat i fotbollen, men om det vore allt så hade ju inte folk fortsatt följa GAIS. Tron på föreningen måste återskapas och det gör vi genom en tydlig plan som man kan samlas kring. Det ska finnas en kultur av tydligt ansvar mot medlemmar och varandra, och vi ska lyfta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

------

GAIS valberedning består av Anders Björklund, Lallo Fernandez, Peo Ek samt Glenn Heiman.

Välkommen på årsmötet den 14:e mars klockan 18.00-21.00. Du hittar kallelse till mötet via denna länk.

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER