Ytterligare information damfotboll-GDFF

Nedanstående är en skrivelse från GAIS styrelse.

2023-09-18 20:10

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Vid GAIS Årsmöte 2020 togs beslutet att starta flickfotboll och senare damfotboll. Den största utmaningen är att hitta anläggningar att bedriva verksamheten på. GAIS Gården är fullt utnyttjad och de som har varit uppe på GAIS gården ser hur flera ungdomslag delar på konstgräset. Det finns ingen möjlighet att i närtid bygga fler planer på GAIS gården. Det primära hindret är att det inte finns några detaljplaner i området för fotbollsplaner. Om det någon gång i framtiden blir möjligt att bygga fotbollsplaner runt GAIS gården pratar vi om minst 10 år i framtiden. Detta är största hindret mot vår målsättning att utöka ungdomssektionen med fler spelare och lag på både kill- och flicksidan samt vår satsning på damfotboll.

Vid årsmötet i mars 2023 informerade GAIS styrelse om processen med Damfotbollen och GDFF. Sedan försommaren har vi träffat olika delar av GAIS familjen och informerat och diskuterat frågan. Avslutningsvis tog vi upp frågan vid Medlemsmötet den 13 september i vars kallelse ytterligare skriftlig information gavs. Därtill har frågan belysts i media vid ett antal tillfällen sedan i mars i år.

GDFF tog kontakt med GAIS i november 2022 strax efter att alla vi Gaisare var glada efter återtåget till Superettan. GDFF har sedan starten 2013 varit en klubb för ambitiösa tjejer och varit ett alternativ till FC Göteborg/Kopparberg. GDFF har inte haft någon renodlad ungdomssektion, men då spelarna har varit unga har klubben vunnit titlar i Gothia Cup med ett juniorlag som tidigare varit aktivt. När ÖIS och BK Häcken startade sina damsatsningar värvades många spelare från GDFF. Med åren blev det svårare att rekrytera spelare och det var med denna bakgrund som GDFF kontaktade GAIS för att bli en del av Grönsvart som ett alternativ till att lägga ner verksamheten. GDFF har inte haft en naturlig återväxt då föreningen inte haft en ungdomssektion. Detta skall GAIS successivt bygga upp på flicksidan och det ligger helt i linje med att GAIS skall bli en större förening.

Den aktuella situationen med arena och idrottsanläggningar i centrala Göteborg är mycket problematisk. GAIS är en Centrum klubb och vi utökar sakta men säkert vår ungdomssektion på Heden. Detta är inte enkelt då många olika intressenter konkurrerar om dessa ytor, i synnerhet herrlag från de lägre divisionerna samt korpfotboll. Valhalla IP är en anläggning som idag huserar i första hand tjejer och damer och med GDFF får vi per automatik en hemvist för verksamheten som också ges möjlighet att utvecklas. I sammanhanget bör även nämnas att idrottsutövandet hos barn- och ungdomar i centrala Göteborg idag är mycket lågt. Orsakerna till detta är flera. Här kommer GAIS som ett starkt alternativ kunna erbjuda fotboll för barn- och ungdomar, killar och tjejer.

Hur ska damfotbollen organiseras?

Rent organisatoriskt så kommer Dam- och flickfotbollen ligga under fotbollsansvarig i GAIS styrelse. Redan idag har vi en 30 % tjänst på Sportkontoret som är inriktad på att bygga upp flickfotbollen.

GDFF spelar sina matcher på Valhalla och i samband med matcherna är 2 personer aktiva med att tillse att inträde betalas med swish och sälja kaffe. I eventuell GAIS skrud behövs 3 personer för att hantera detta, vilket är i paritet med vad ÖIS Damlag har vid sina matcher. Det finns redan personer som anmält intresse att hjälpa till med detta ideellt.

Att i ett initialt skede anställa någon som enbart skall arbeta med damfotbollen är inte aktuellt.

GDFF damlag sköts av en tränare och en assisterande, som kommer att fortsätta vid en eventuell anslutning till GAIS. GDFF spelar i division 2, vilket är fjärde nivån i seriepyramiden i svensk damfotboll. Omsättningen under 2023 är ca: 300 000 kronor, det är i dagsläget i nivå med vårt U17 års lag på pojksidan. GDFF resultat de senaste tre åren är minus 93 450 kronor samt plus 31 243 kronor och plus 108 179 kronor. GDFF är ingen stor förening och deras likvida medel vid 2023 års ingång var 11 440 kronor. I dagsläget finns det drygt 20 000 kronor på kontot. GAIS kommer successivt att tillföra ideella och avlönade resurser till dam- och flickfotbollen, allt eftersom antal flicklag utökas och vid eventuell uppflyttning till högre divisioner för representationslaget.

GDFF damlag består idag av knappt ett 20-tal spelare och att integrera dessa i GAIS familjen ser vi som en möjlighet.

GAIS kommer att arbeta steg för steg för att täppa igen luckan mellan våra befintliga yngre icke seriespelande flicklag och ett A-lag. Vi vill inte medverka till att ta över hela lag från andra föreningar. Givetvis kommer tjejer från andra klubbar vända sig till GAIS, vi kommer i dialog med klubbar och spelare diskutera lösning för individen men vi kommer inte aktivt ta över hela lag från andra föreningar.

Alternativet att starta från noll i lägsta divisionen har ett antal problem;

  • GAIS har inte verksamhetsytor för att utöka dam- och flickverksamheten på GAIS gården.
  • GAIS är en centrumklubb och är hänvisade till centrala anläggningar. Att starta upp damfotbollen på Heden, som är huvudalternativet, med omklädningsutrymmen som få lag använder beroende på utrymmenas kvalité skulle vara en utmaning och inte underlätta rekryteringen av spelare. Därtill finns det inga förråd eller samlingslokaler och det är svårt att få träningstider. GAIS är en centrumklubb enligt Göteborgs Fotbollförbunds indelning och kan inte bedriva sin verksamhet i andra områden och inkräkta på andra föreningars domäner. Detta är förutsättningarna att starta längst ner i seriepyramiden.
  • Utifrån dialog med andra föreningar, i synnerhet GDFF så tog det mycket tid och kraft att starta från lägsta serienivå. Utöver att det blev mer kostsamt blev det problem när hela lag värvades och schismer mellan klubbar uppstod. Därtill var det inte givande för någon när resultaten allt som oftast var i nivån 10 till 15-0.
  • Det finns en avsaknad av fotbollsklubbar i centrala Göteborg. Att gå den långa vägen skulle inte underlätta uppbyggandet av flickfotbollen. GAIS kan inte starta upp dam- och flickfotboll på andra föreningars domäner. Flickorna skulle inte få de förebilder som ett A-lag lite längre upp i seriesystemet ger. Som en konsekvens skulle unga flickors möjlighet att utöva fotboll i centrala i Göteborg förskjutas flertalet år.

Att kvantifiera GDFF alternativet med att starta från lägsta nivån går inte. Det hade krävts avsevärt mer ideella krafter samt problem med att värva spelare och ledare samt hitta stabila träningsmöjligheter. När vi nu blev tillfrågade av GDFF om deras ca: 20 spelare kunde ansluta till GAIS ser vi detta som ett mycket intressant alternativ.

Givetvis är Valhalla, som idag är fullbokad, en intressant möjlighet genom att GDFF har haft Valhalla som hemmaplan sedan starten. GAIS har redan idag hyrda lokaler på Valhalla där vi bl.a. förvarar utrustning som underlättar för ungdomslag att träna på Heden. Därtill används ytorna som Cup center för GO fotboll Cup.

Vi i styrelsen har vägt de olika alternativen mot varandra. Vi står bakom GDFF alternativet och ser detta som en mycket bra möjlighet – även med beaktande av att alternativen är svårgenomförbara.

GAIS Styrelse

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER