Kallelse till extra årsmöte

Under året har det pågått ett arbete rörande GAIS ambition om ett sammangående med Göteborgs Damfotbollförening (GDFF). Efter kontakter med Svenska Fotbollförbundet har vi säkerställt att det behövs ett årsmötesbeslut för att ta över GDFF:s verksamhet och serietillhörighet.

2023-08-29 18:00

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Som tidigare informerats om så har det under året pågått ett arbete rörande GAIS ambition om ett sammangående med Göteborgs Damfotbollförening (GDFF), i linje med årsmötesbeslut från 2020 avseende successivt införande av flick- och damfotboll. Under sommaren har enskilda möten med företrädare för olika delar av GAIS-familjen genomförts för att inhämta synpunkter och informera om styrelsens arbete i denna fråga. Innan medlemsmötet den 13:e september, då damfotbollen och GDFF finns med på agendan, kommer ytterligare enskilda möten med företrädare från GAIS-familjen att genomföras.

Efter kontakter med Svenska Fotbollförbundet har vi säkerställt att det behövs ett årsmötesbeslut för att ta över GDFF:s verksamhet och serietillhörighet. Med denna bakgrund kallar vi till ett extra årsmöte den 21 september klockan 18.00 på 12:ans restaurang, Gamla Ullevi.

Vid det extra årsmötet kommer nedanstående punkt att behandlas:

  • GAIS övertagande av GDFF:s verksamhet och serietillhörighet samt GDFF:s tillgångar och skulder

Upplysningsvis så uppgår GDFF:s balansräkning till i häradet 25 000 kronor.

I övrigt hänvisas till § 8 i GAIS stadgar avseende Föreningsmöten.

GAIS Styrelse

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER