GAIS får 500 000 kr till ungdomsverksamhet av Stiftelsen Roseleaf

Stiftelsen Roseleaf grundades 2017 av Björn Roslöv, där han själv var ordförande fram till sin död 2020. Han hade inga egna arvingar men som såg GAIS och RIK som sin familj, och ville därför hitta ett sätt för det egna kapitalet att komma till nytta för klubbarnas verksamheter.

2022-09-21 10:30

GAIS

Samhälle

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Tisdagen den 20/9 hölls en presskonferens arrangerad av stiftelsen Roseleaf Shareholding Foundation, där man berättade om ett betydelsefullt bidrag på 500 000 kr vardera som delas ut till GAIS och Redbergslids IK. Pengarna ska i GAIS fall gå till utveckling av flickfotbollen, aktivering av barn i låg ålder inom ramen för GO Fotboll och till att motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i utsatta områden.

Stiftelsen Roseleaf grundades 2017 av Björn Roslöv, där han själv var ordförande fram till sin död 2020. Han hade inga egna arvingar men som såg GAIS och RIK som sin familj, och ville därför hitta ett sätt för det egna kapitalet att komma till nytta för klubbarnas verksamheter. I ett stiftelseformat kan kapitalet fortsätta växa under mycket lång tid, vilket på både kort och lång sikt innebär en stor betydelse för klubbarna. Stiftelsen har som syfte att främja ungdomsverksamheten inom GAIS och RIK, samt de aktiviteter inom klubbarna som i förlängningen gynnar barn och ungdomar.

”Björn ville ge ungdomar glädjen och möjligheten att utöva idrott på sin egen nivå. Alla ska få ha en plats i föreningslivet, och det är ännu bättre om det kan komma samhället till gagn i övrigt, exempelvis i form av integration, att motverka utanförskap och att göra ungdomar mer aktiva”, säger Thomas Sundberg, ordförande för stiftelsen. ”Björn trodde på att livskraftiga föreningar med bra ungdomssektioner gör skillnad, och genom stiftelsen kan hans vilja fortsätta göra skillnad under lång tid framöver”.

RIK har ansökt om stöd till projektet Good life, som genom samarbete med ett antal skolor i olika områden i Göteborg syftar till att öka kunskapen om fysisk aktivitet och kostvanor, öka acceptansen för olikheter, förbättra klassrumsklimatet och öka koncentrationsförmågan hos eleverna.

”Vi började med 6 skolor, idag arbetar vi med 12, och vi har ett tiotal som står på kö. Björn och stiftelsen Roseleaf har möjliggjort en fortsatt utveckling av Good life, och det är fantastiskt att vi kan minnas Björn och fortsätta förvalta hans engagemang på det här sättet”, säger Kristoffer Myrfalk, klubbchef i RIK.

Magnus Sköldmark intervjuas av SVT
Magnus Sköldmark intervjuas av SVT i samband med presskonferensen.

För GAIS del ska stödet gå i tre olika riktningar. Det första syftar till att få fler barn i rörelse genom koncepten Bollskoj och Fotbollslek, som handlar om att aktivera barn från tidig ålder, bjuda in dem i föreningslivet och låta dem leka och ha roligt utifrån sina egna förutsättningar. Det andra är ett arbete för att utveckla flickfotbollen, att ge fler tjejer möjlighet att spela fotboll i GAIS och bli en del av den grönsvarta familjen. Det tredje projektet handlar om att motverka psykisk ohälsa i utanförskapsområden, bland annat genom att underlätta för ungdomar i dessa områden att få en meningsfull fritid, att komma utomhus och utföra olika typer av aktiviteter, inte enbart fotboll.

Den gemensamma nämnaren är att ge alla barn en möjlighet till rörelseglädje på deras villkor och att inkluderas i föreningsgemenskapen, oavsett bakgrund, ålder eller kön.

”Att representera GAIS betyder något mer än att bara spela fotboll”, säger klubbchef Magnus Sköldmark. ”Vi har en lång historia av ett stort samhällsengagemang och nu får vi möjlighet att utveckla det arbetet ytterligare. Bidraget från Roseleaf ger oss förutsättningar att ge de här tre projekten en ordentlig skjuts.”

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER