Medlemskap

En gaisare bör vara medlem i föreningen. Det ger dig möjlighet att påverka hur GAIS leds och utvecklas, samtidigt som det är ett ekonomiskt stöd. Ditt medlemskap ger dig närvaro- och rösträtt på medlems- och årsmöten.

MEDLEMSKAP I GAIS KÖPER DU PÅ DENNA LÄNK >

Observera att 2021 kommer inte medlemskap att vara inkluderat vid köp av årskort. Du köper medlemskap separat.
Du kan också kontakta oss på info@gais.se så hjälper vi dig.

Priser medlemskap 2021
Vuxna: 350 kronor
Pensionär och Barn/Ungdom 1-19 år: 200 kronor
Familjemedlemskap: 800 kronor

Barn 0 år: Gratis
(Registreras fritt som medlemmar under första levnadsåret.)

Guldmedlemskap 2021
Dubbla ordinarie priser. Extra stöd. Extra snyggt kort.