Valberedningen föreslår: Johan Erlandsson

Den 9:e mars är det dags för årsmöte i GAIS och ett av valberedningens förslag till styrelsen är Johan Erlandsson.

Johan Erlandsson är har arbetat ideellt för GAIS sedan 2006 och har på senare år haft en central roll i organisationen kring hemmamatcherna. Han är nämligen den som ansvarar för att koordinera allt som händer på innerplan vid våra matcher och du har kanske sett honom i arbete vid spelartunneln på Gamla Ullevi. Nu har han tackat ja till valberedningen avseende att föreslås som medlem av den styrelse som ska väljas vid årsmötet den 9 mars.

På frågan om hur han tänkte när han fick frågan från valberedningen svarar han:

– Jag är ju ändå så involverad i klubben att jag tänkte att det gör min vardag lite lättare om jag får vara med och diskutera och fatta beslut kring vart klubben är på väg. Sedan ska man ju inte sticka under stol med att det känns som en ära att få ett officiellt uppdrag i den vackraste av föreningar.

Just nu hittar vi Johan på daglig basis på Gaisgården eftersom han hoppat in för att hjälpa till på klubbens kansli i väntan på att vi har en ny Klubbchef på plats. Från början är han utbildad till kock men har de senaste 30 åren arbetat inom transport och logistik. Han bor i Eklanda i Mölndal och familjen består av två söner och en särbo.

På frågan om vilka områden som han vill arbeta med om han blir vald till styrelsen kommer svaret direkt: CSR-frågor.

– Jag brinner för CSR-området, alltså hur GAIS kan bli ännu bättre på att ta ett socialt ansvar som sträcker sig utanför föreningen. Det är ett område som finns tydligt i klubbens DNA redan idag och jag tror att vi kan bli ännu bättre på den typen av frågor. Vi har redan idag en arbetsgrupp där jag ingår, ihop med Szofia Jacobsson och Calle Elfgren Nyström, och där vi tar hand om dom idéer och förfrågningar som kommer in till klubben.

– Jag gillar att möta människor och tycker också att det är en av mina starka sidor. Det är en bra egenskap när man verkar i en förening som GAIS, men också något som kan vara till nytta ur ett CSR-perspektiv. Förra året hjälpte jag till med diverse aktiviteter för att vidareutveckla konceptet kring Gårdstensfotbollen och i sådant arbete är det bra om man ser andra personer för den dom är. Det var nog för övrigt genom det engagemanget som diskussionen med valberedningen startade kring det här området.

Den 50-årige gaisaren har också idéer om vad som kan bli bättre när det gäller klubbens arbete i samhället.

– Jag tror att vi kan utveckla samarbetet med partners och andra som vill hjälpa GAIS att hjälpa andra. Det är vanligt att spelarna är på mig och vill vara engagerade i att klubben ska visa att här är alla välkomna och det är också något som vi kan bli bättre på. Sedan vet jag att SEF vill utöka sin verksamhet avseende CSR-frågor och jag vill att GAIS ska vara med och leda det arbetet.

– Min uppfattning är att vi som klubb ska kunna bli väsentligt bättre inom detta område och vi ser utvecklingen på två, tre års sikt. Det är en ambition som jag tar med mig till styrelsen om jag blir vald.


GAIS valberedning bestående av Anders Björklund, Bert Granberg, Peo Ek samt Glenn Heiman informerade den 11:e februari om arbetet som man gjort inför det kommande årsmötet (läs mer via denna länk). Då berättade man också om att man kommer att informera om de personer som föreslås till styrelsen eller för omval till styrelsen via GAIS webbsajt.

Inför GAIS årsmöte den 9:e mars föreslår valberedningen Johan Erlandsson som suppleant i styrelsen.

Du kan läsa mer om det kommande årsmötet via denna länk.