Relansering av GAIS ON!

För ett drygt år sedan drog klubben igång en prenumerationstjänst på GAIS kallas GAIS ON! som erbjöd våra medlemmar och supportrar att stötta klubben med ett månadsbelopp som inkluderade olika förmåner beroende på val av kategori.

Från GAIS sida har vi inte lyckats leva upp till de mål vi hade med GAIS ON! i förhållande till våra prenumeranter. Det har dels berott på att 2020 blivit som det blivit, men också på att vi har haft korttidsarbete under delar av året och vakanta tjänster.

Vi tror fortfarande på GAIS ON! som idé och märker att många av våra medlemmar också uppskattar tjänsten. Vi kommer därför att fortsätta med tjänsten och göra en relansering av konceptet med vissa förändringar några veckor in i januari.

Vi kommer att förstärka administrationen kring systemet, öka informationsmängden till våra GAIS ON!-prenumeranter och säkerställa leverans till dem som väljer att gaisa på under 2021.

GAIS har nyligen inlett en medlemskampanj inför 2021. Om du funderar på att bli prenumerant på GAIS kanske du ska avvakta med att lösa medlemskapet för 2021 för att se om GAIS ON! kan vara ett alternativ för dig. I tre av de nuvarande kategorierna i GAIS ON! ingår just medlemskap. (Om du redan löst medlemskap för nästa år och sen vill hoppa på GAIS ON!-tåget så kan vi hitta lösningar för det också.)

Den begränsning som fanns i några av prenumerationskategorierna under 2020 kommer inte att finnas under 2021 så det kommer inte att finnas någon risk för att du inte får plats.

Vi återkommer med mer information några veckor in i januari.