Kommunikationsrådet tar paus i arbetet

GAIS kommunikationsråd tar paus i sitt arbete till efter årsmötet i mars.

I september tillsatte GAIS ett kommunikationsråd, i syfte att bidra till bättre information om klubbens verksamhet. Under hösten har resultat av rådets arbete publicerats i klubbens olika kanaler i form av intervjuer med beslutsfattare, redogörelser från medlems- och representantskapsmöten samt den så kallade Lägesrapporten.

Kommunikationsrådet tar nu en paus i arbetet, i väntan på årsmötet i mars och nya riktlinjer från den tillträdande styrelsen.