Verksamhetspolicy

När man som spelare, ledare eller förälder väljer GAIS som förening ska man ha fått en god
inblick i den verksamhet där man kommer ingå. Alla ska vara väl insatta i såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, sportsliga, sociala metoder och resultat samt skyldigheter och rättigheter som ingår i det aktiva valet av GAIS som fotbollsklubb.

Drivkraften i kärnverksamheten fotboll, sportsliga och sociala aktiviteter, är att alla ska få spela fotboll så länge som möjligt i föreningen. Vi delar in verksamheten i olika lag, grupperingar och nivåer beroende på fallenhet (tekniska färdigheter, snabbhet och speluppfattning), ålder, intresse för fotboll och karaktär (personliga egenskaper).

GAIS har som målsättning att vara en etablerad förening i allsvenskan. Vi strävar efter att alla som är engagerade i föreningen (liten som stor – aktiv som passiv) ska känna delaktighet och stolthet i lagets framgångar och förluster. Under en säsong genomförs ett flertal arrangemang för att befästa och utveckla en positiv grönsvart anda.