Mariams kaptensbindel – Till förmån för Ung Cancer

Alla drabbas vi av cancer på något sätt. De som blir sjuka, och de som är deras vänner eller anhöriga. GAIS samarbetar med Ung Cancer för att uppmärksamma en organisation som erbjuder mötesplatser, rehabilitering och ekonomiskt stöd i en tid när det behövs som mest, till cancerdrabbade mellan 16-30 år, och deras anhöriga.

Mariams kaptensbindel – till förmån för Ung Cancer” är en insamling till minne av Mariam Rahimi. Mariam var dotter till klubbens materialförvaltare Davod “Amo” Rahimi, och hon dog i cancer vid 32 års ålder.

För deras och alla andra cancerdrabbades skull, skänk en slant här: https://se.betternow.org/fundraisers/mariams-kaptensbindel-gais

Vill ditt företag bidra till insamlingen, och få synas på den här sidan? Kontakta szofia@gais.se.