Gårdstensfotbollen

Gårdstensfotbollen
#endelavoss

INFORMATIONSBLAD 2019

Bakgrund

Göteborg är en ojämlik stad, en stad där alla barn inte har likvärdiga uppväxtvillkor och därmed möjligheter. Göteborgs- Atlet & Idrottssällskap, GAIS ville på sitt sätt bidra till ett jämlikt Göteborg och vi tror att vi gör bäst nytta på vår egen arena, det vill säga fotbollens. Därför gick vi in i projektet Gårdstensfotbollen.

Vi ville, med våra kunskaper och erfarenheter, bidra till att fler barn fick möjlighet att röra sig och utveckla sina förmågor i en miljö som känns trygg, det tror vi att man bäst gör på ”hemmaplan” till en början. Därför måste vi som förening möta barnen i deras miljö och inte ta barnen till vår och det var anledningen till att vi startade igång i Gårdsten.

Projektet ”Gårdstensfotbollen” är ett samarbetsprojekt mellan Gårdstensbostäder och

GAIS-Gardsten-MJ_WEB-1

fotbollsklubben GAIS. Projektet kickstartade med en sommarfotbollsskola i Gårdsten sommaren 2016. Intresset var mycket stort och närmare hundra barn i åldrarna sex till tolv år deltog.

Efter den lyckade starten har engagemanget varit mycket stort. Omkring 100  barn har deltagit varje vecka vid två tillfällen, i vad som kan beskrivas som fotbollslek. Spelare från GAIS A-lag har deltagit som tränare tillsammans med två erfarna ungdomstränare från GAIS ungdomsakademi. Utöver detta har tre till fyra föräldratränare från Gårdsten anslutit till ledarstaben och mellan trettio till femtio föräldrar följer sina barn från läktaren.

Under hösten och våren tränat vi utomhus på en äng nedanför Gårdstensskolan och under vintermånaderna inne i Gårdstenshallen.

GAIS är mycket stolta över det vi redan gör och önskar fortsätta driva verksamheten och ser mycket positivt på de effekter som vi uppfattar att vårt samarbete med Gårdstensbostäder redan haft och kan få i framtiden. Både direkt för både de barn som är med och spelar, de vuxna som tittar på eller blir engagerade som ledare och inte minst för hela Gårdsten som område. Vi tror att närvaron av en aktör som till exempel GAIS leder till en ökad stolthet över att bo och leva i stadsdelen.

Vi tror också att detta i sin tur får konsekvensen att andra aktörer, både föreningar och företag, vill följa efter och utveckla stadsdelen utifrån sitt perspektiv.

GAIS-Gardsten-MJ_WEB-36

Mål

GAIS vill, genom projektet Gårdstensfotbollen, bidra till att ge barn i Gårdsten möjlighet:

 • att väcka intresset för fotbollsspelet.
 • att lägga grunden till en god hälsa genom att regelbundet erbjudas möjlighet till rörelse.
 • att praktiskt få öva på en god kamrat- och idrottsanda.
 • att få en naturlig ingång i föreningslivet.
 • att få en meningsfull aktivitet i närmiljön.
 • att få fler ytor som är strukturerade och ledda av trygga och erfarna vuxna.
 • att få en första kontakt med en elitförening i Sverige.
 • att gå på gratis elitfotboll genom att bjuda in dem och deras föräldrar på alla GAIS hemmamatcher under 2019.

GAIS vill, genom projektet Gårdstensfotbollen, bidra till att ge föräldrar till barn som tränar fotboll i Gårdstensfotbollen möjlighet:

 • att kunna erbjuda sina barn en kontinuerlig aktivitet till en mycket låg kostnad.
 • att kunna erbjuda sina barn en meningsfull aktivitet i närmiljön.
 • att själva genom närvaro bygga nätverk.
 • att själva engagera sig som ledare i en förening.
 • att få en första kontakt med en elitförening i Sverige.
 • att gå på gratis elitfotboll, tillsammans med sina barn, genom att bjuda in dem på alla GAIS hemmamatcher under 2019.

GAIS vill, genom projektet Gårdstensfotbollen, bidra till att stadsdelen Gårdsten skall känna stolthet över att vara en attraktiv stadsdel som lockar aktörer från hela Göteborg att verka och synas i deras stadsdel.

Genomförande

GAIS-Gardsten-MJ_WEB-5GAIS driver projektet Gårdstensfotbollen med stöd av Gårdstensbostäder även under vår och höst 2019. Detta genom fotbollsträning varje vecka för ban mellan sex och tolv år. Vi organiserar även i år så att A-lagets spelare är gästtränare enligt ett rullande schema.

GAIS kommer också att genomföra en veckas fotbollsskola på gräsplan i dalen vid fritidsgården Diamanten i juni månad.

Projektledare från GAIS håll är Mikael Lindström, akademiansvarig GAIS.

Finansiering

GAIS-Gardsten-MJ_WEB-37Då den reella kostnaden för att delta i Gårdstensfotbollen inte tas ut av deltagande barns familjer finansierar GAIS projektet genom samarbetet med Gårdstensbostäder och deras partners samt intressenter.

Detta stöd är nödvändigt för att vi både skall kunna driva och utveckla verksamheten i framtiden. Men GAIS behöver också ekonomisk hjälp utifrån för att skapa hållbarhet i projektet över sikt samt utveckla det.

Läs mer: Gårdsten inte längre ”särskilt utsatt område” – med hjälp av GAIS

FOTBOLLSPARTNERS 2019:

Babak kött & chark
Energi & Miljöteknik i Gbg AB
H Fönstret i Lysekil AB
Landskap & Management i Sverige AB
Låssmeden Sven Alexandersson AB
Marieholms Glas AB
W Konsult
Peab Byggservice AB
Front Advokater
Mårtensson Håkansson AB
Asmundssons golv AB
Cairn
Concordia Maritime
Önnheim Revision
Solme AB
Inneklimat i Göteborg
AB Kalahöjden
Intego Safety
Troman AB
Stadium
Fastighets AB Keron

Fotboll förenar!
Tack för ert stöd till Gårdstensbostäder och GAIS.