Information om korttidsarbete på Gaisgården

Här följer information med avseende på tidigare aviserat beslut att GAIS ansöker om korttidspermittering för personal inom klubben.

GAIS har under den gångna veckan träffat en lokal överenskommelse med facket som gör det möjligt för oss att ansöka om statligt stöd vid korttidsarbete.

GAIS avser, i ett första skede, att ansöka om korttidsarbete med statligt stöd under perioden 1 april – 31 maj. Korttidsarbetet innebär i korthet att GAIS medarbetare under denna period kommer att arbeta 40% och få behålla 92,5% av sin ordinarie lön och GAIS får ekonomiskt stöd motsvarande halva lönekostnaden under perioden.

Orsaken till att GAIS ansöker om detta stöd är de uteblivna intäkterna från bland annat publik och partners som en följd av att säsongen i nuläget är framflyttad i två månader. Perioden för korttidsarbete kan komma att förlängas om säsongen förskjuts ytterligare, och omfattningen av korttidsarbetet kan komma att ändras om och när träningsmatchandet återupptas.

Korttidsarbete kommer naturligtvis att få påverkan på hela organisationen och även servicen till medlemmar och supportrar.

Medarbetarna på kontoret kommer i huvudsak att arbeta måndag och tisdag och det är då de är nåbara på telefon och kan läsa mejl. Det kan således dröja längre än vanligt att få svar eller få beställda varor levererade.

A-truppens spelare och ledare kommer under den närmaste tiden fokusera sin tillgängliga arbetstid till fem träningspass i veckan. Alla andra aktiviteter kommer att minimeras och utan matcher blir det en rejäl reducering av deras arbetstid.

Akademi- och ungdomsverksamheten kommer tills vidare att fortsätta som tidigare och tränarna inom den verksamheten är därför undantagna från korttidsarbete.

Samtidigt vill vi under de kommande två månaderna vädja till alla utomstående att inte komma till Gaisgården. För att hålla nere risken för att smitta får fäste på anläggningen så är det endast anställda eller personer med andra arbetsuppgifter och ungdomsspelare som bör vistas på Gaisgården.