Information om årskort 2020

Idag har GAIS via e-post kontaktat alla som köpt årskort för säsongen 2020 angående det beslut som fattats av styrelsen avseende den uppkomna situationen där vi startar serien med publikfria matcher.

GAIS har under flera år haft ett utsatt ekonomiskt läge och vi är, som många andra föreningar, företag och privatpersoner påverkade av den pågående pandemin. Under de senaste månaderna har klubbens intäkter sjunkit och de åtgärder som vi genomfört har bara delvis kunnat kompensera för det tappet. Men tack vare att personal, ledare och spelare varit korttidspermitterade har vi ändå kunnat hålla näsan över vattenytan.

Intäkter från årskort brukar stå för nästan 10% av klubbens totala intäkter. Vi kommer inte att komma upp i den nivån i år, men de pengar vi tidigare fått in för årskort har i år varit extra viktiga för att klara driften av vår verksamhet. Nu riskerar vi dock att hamna i ett läge där årskortsköpare ångrar sitt köp och önskar pengarna tillbaka, vilket är en risk som vi vill hantera enligt nedan.

Det finns möjlighet att häva köpet och begära pengar tillbaka…

GAIS har, som vi alla minns, vid många tillfällen räddats ur ekonomisk knipa med hjälp av insamlingar som drivits på initiativ från klubbens supportrar. För att visa respekt mot denna tradition har styrelsen fattat beslut om att det, trots ett utsatt läge, ska finnas en period då årskortsköpare har möjlighet att häva köpet och begära pengarna tillbaka. I meddelandet som skickats ut finns också information om hur återköpet ska gå till.

…men vi vädjar till dig att stanna kvar och stötta klubben under hela 2020

De kommande månaderna, när vi kommer att ha ordinarie kostnader för matcher men utan att få intäkter från desamma, kommer att bli ett ekonomiskt stålbad för klubben. Därför vill vi från GAIS styrelse, anställda och alla som jobbar ideellt för klubben vädja till dig att stanna kvar som årskortsinnehavare, även om vi startar säsongen med publikfria matcher. Vi menar att klubben är på rätt väg mot att kunna konkurrera på än högre nivå än idag – men vi kan bara nå dit om vi har ditt fortsatta stöd.

Vi hoppas på ditt stöd genom den tuffa tid som väntar. Tack för att du stöttar GAIS.