Information

Information från GAIS valberedning inför årsmötet 15 mars

GAIS valberedning består av Anders Björklund, Bert Granberg, Peo Ek samt Glenn Heiman. Sedan april har vi haft en stor mängd samtal och möten med styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer.

Under året har vi träffat representanter för Makrillarna, Gårdakvarnen, GAIS City club, GAIS Akademistöd, Gamla GAISare, GAIS Tifo, samt personal inklusive A-lagets ledning, samt alla medlemmar som har bett om möten med oss. Detta gör vi för att få en så bred uppfattning som möjligt om föreningens nuläge och det önskade framtida läget. All sammanställd input återfördes till styrelsen i januari.

Inför årsmötet så har följande styrelsemedlemmar ett år kvar på sitt mandat. Jonas Östergaard, Stefan Tilk, samt Bengt Jildmalm.

Följande med utgående mandat, kommer föreslås för omval, samt presenteras närmare i separata kommande presentationer här på gais.se: Jonas Andersson (ordförande) 1 år. Ulf Tollhage, Povel Fagerström, Hans Aulin och Roland Blomstrand (2 år omval samtliga ledamöter). Dessutom kommer Anders Fagerlund föreslås för nyval som ledamot.

Valberedningen kommer även återkomma med förslag på ytterligare två suppleanter, med bakgrund inom ungdomsfotboll respektive marknad. Dessa kommer presenteras i separata artiklar här på gais.se.

Valberedningen kommer föreslå Charlotta Billing som ny auktoriserad revisor, Gunnar Andersson som revisor samt Lina Henriksson och Göran Ekström som revisorssuppleanter.

GAIS valberedning ber att få tacka följande för sina insatser i GAIS: Jonathan Åström (ledamot), Johan Erlandsson (suppleant) och Lars-Göran Järelöv (revisor).

Välkommen på årsmötet den 15:e mars. Du hittar kallelse till GAIS årsmöte 2021 via denna länk.

Anmälan och deltagande
Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mejl till info@gais.se (senast 15/3 kl. 13.00) och ange namn och mejladress (om annan än den mejlet kommer från). Under eftermiddagen den 15 mars kommer vi att skicka ut en länk till mötet till alla som anmält sig och som har betalt medlemsavgiften för 2021.