Ledare och barn i Gårdsten

Gårdsten inte längre “särskilt utsatt område” – med hjälp av GAIS

Från och med den 1 mars 2019 klassas inte längre stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg som särskilt utsatt område* av Göteborgspolisen. GAIS är stolta över att vara en del av arbetet för att skapa en mer jämlik stad, där barn och unga får samma möjligheter oavsett var de växer upp. Genom projektet Gårdstensfotbollen, ett samarbete med Gårdstensbostäder, har vi regelbundet aktiverat barn mellan sex och tolv år i lättsam fotbollsträning, något som skapat en känsla av tillhörighet och förhoppningsvis kunnat förebygga risker för utanförskap och kriminalitet.

Samarbetet inleddes sommaren 2016 med en fotbollsskola där hundratalet barn deltog. Därefter inleddes veckovisa aktivitetstillfällen med vad som kan beskrivas som “fotbollslek”, som kontinuerligt lockat åttiotalet unga och många av deras föräldrar och äldre syskon till Dalens idrottshall på vinterhalvåret och utomhusplanen på sommaren. Tränarna består av erfarna tränare från GAIS ungdomsakademi, ett antal föräldratränare, och ibland spelare från GAIS A-lag, något som naturligtvis är en stor succé bland ungdomarna.

Rolf Lemke, pensionär och mångårig gaisare, var den som initierade dialogen och lyckades öppna dörren till ett samarbete med Gårdstensbostäder. Även om han inte längre har någon aktiv roll i arbetet så går han fortfarande på möten och tar del av uppföljningen.

”GAIS är en klubb som alltid haft plats för alla, och vi gör det här för att det är viktigt för ungdomarna.”

”Självklart ser man hellre att de springer runt i en grönsvart tröja än en från Manchester United eller Liverpool, men framför allt så får vi en chans att påverka dem innan det är för sent, och hjälpa till att leda dem in på ett bra spår i livet.”

När invånarna i Gårdsten efterfrågade möjligheten att spela fotboll i området började Gårdstensbostäders projektledare Salma Nazzal att leta en lämplig partner för att realisera idén, då stadsdelen saknar en egen fotbollsförening. De gjorde några försök med olika partners utan att riktigt lyckas. Men när GAIS kom in i bilden så blev känslan annorlunda.

”För det första ville GAIS jobba med ungdomarna året runt, inte bara på sommaren, och det är den absolut viktigaste punkten för oss.”

I Salmas uppdrag ingår att planera och följa upp Gårdstensfotbollen, något hon gör ihop med GAIS representanter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett framgångsrikt sätt. Hon tar även möten med de företag som är intresserade av att sponsra och andra stadsdelar och kommuner som vill inspireras.

”Det vi lyfter fram är att barnen får skratta och svettas, det ska vara roligt men också bidra till en bättre hälsa för den ålderskategori som hänger mycket framför datorn eller surfplattan.”

Och det är inte bara barnen som deltar, även om det är de som springer runt på planen.

”Jag får så mycket positiv respons från våra hyresgäster, barnens föräldrar. De uppskattar verkligen GAIS verksamhet i Gårdsten och bänkarna är alltid fullsatta av familjemedlemmar när barnen spelar. Och det är många av barnen som blir medlemmar i GAIS och kanske vill fortsätta med fotbollen sen, men vi letar ingen Zlatan, det viktiga är att alla har kul!”

Även Gårdstensbostäders VD Michael Pirosanto är mer än nöjd med samarbetetet.

”Det är en otroligt viktig verksamhet som GAIS bedriver, och det stödjer målet om ett mer jämlikt Göteborg eftersom det inte kräver mer än enkla träningskläder, familjerna behöver inte ha bil eftersom Dalen ligger mitt i bostadsområdet.”
Sex av sju ledamöter i Gårdstensbostäders styrelse bor själva i området och Michael Pirosanto får därmed direkt feedback om vilken skillnad som projektet har åstadkommit.

”Att GAIS lyckas få hundratals unga att dyka upp varje vecka och delta, det är guld värt för stadsdelen och för Göteborg.”

Ladda ner “Gårdsten inte längre “särskilt utsatt område” – med hjälp av GAIS” som pdf.

* Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.
Källa: Polisen.se