Information

GAIS Valberedning informerar April 2021

GAIS Valberedning vill tacka medlemmarna för 2020 och för ett fortsatt förtroende 2021.

Vi vill även rikta ett stort tack till de intresseföreningar till GAIS som vi träffat under 2020 digitalt, GAIS styrelse, medlemmar, personal med flera. Valberedningen har under året fångat upp och tagit pulsen på en del rutinerade medlemmar som har ett stort gaishjärta men som vi upplevt har tagit ett steg tillbaka från sitt tidigare engagemang. Alla dessa kloka tankar är grunden till vårat arbete och förslag till rekryteringar samt inlägg till GAIS styrelse.

Arbetet i valberedningen startar redan nu fram till årsmötet och i första skedet gör vi en uppföljning hur det går med arbetet i styrelsen samt för de nyinvalda. Efter sommaren gör vi som brukligt en runda med samtliga medlemmar i styrelsen, våra intresseföreningar och övriga vi tycker är intressanta för att hjälpa till med tankar att förstärka GAIS i framtiden.

Allt detta resulterar i att vi återkopplar till våra medlemmar via hemsida om våra förslag innan årsmötet i mars 2022. Vi tar till oss synpunkterna från medlemmarna och delar uppfattningen att GAIS styrelse borde ha en bättre sammansättning när det gäller kön, etnicitet samt ålder.

Ett extra stort tack vill vi rikta till Bert Granberg som väljer att kliva av sitt uppdrag efter mångårigt engagemang. Och hälsar Lallo Fernandez varmt välkommen till GAIS valberedning.

GAIS valberedning består 2021 av följande:

Anders Björklund
Invald i GAIS valberedning 2017 och sammankallande

Glenn Heiman
Invald i valberedningen 2019

Peo Ek
Invald i valberedningen 2015

Lallo Fernandez
Invald i valberedningen 2021