GAIS ställer inte upp i dagens match

Gårdagens derbymatch fick ett abrupt slut varpå beslut om att spela vidare nästkommande dag togs. Beslutet togs helt enligt fotbollens egna vägval för hantering av dessa frågor vilket är något som samtliga klubbar arbetat fram.

-Beslutet att spela vidare nästa dag ställdes mot att gå ut på plan och spela klart matchen direkt efter matchmötet. Matchmötet tyckte där och då och under de förutsättningarna att det var ett korrekt beslut att inte låta spelare befinna sig i den miljön och istället bryta för att återuppta, säger klubbchefen Erik Bergkvist.

Men idag har de sportsliga förutsättningarna ytterligare förändrats och försvårats utifrån GAIS perspektiv. Vår målvakt Marko Johansson kommer ej till spel och det råder visst tvivel om huruvida ett framtvingat byte måste genomföras och belasta laget.

Den kraft som frågan tagit från organisationen, lag och ledare är dessutom väldigt omfattande varpå de sportsliga förberedelserna helt kommit i skymundan och nu belastar helheten än mer negativt.

GAIS bedömer att det för oss som klubb inte finns sportsliga förutsättningar att matchen genomförs rättvist och väljer därför att inte komma till spel.

Frågan och hanteringen överlämnas därmed till Svenska cupens arrangör SvFF att besluta kring avseende sportsligt utfall och eventuella disciplinära åtgärder.

-GAIS samlande känslomässiga uppfattning hos ledare, lag, klubbchef och styrelse är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3-0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar, säger Bergkvist.

GAIS är medvetna om problematiken detta kan medföra kring rådande regelverk.

Media hänvisas för frågor till tf. ordförande Glenn Heiman, 0709-174801

//Styrelsen, tränarstab och klubbchef