Information

GAIS förstärker organisationen

GAIS har under inledningen av 2021 förstärkt organisationen genom att rekrytera två personer till sportkontoret. Dessutom har sportchef Nicklas Karlström fått möjlighet att gå upp något i arbetstid.

I oktober blev det klart att GAIS anställer Magnus Sköldmark som klubbchef och då berättade vi också om planer att ytterligare förstärka vår organisation på Gaisgården. Nu kan vi säga välkommen till ytterligare två kollegor som nyligen påbörjat sina respektive tjänster för klubben.

Det handlar till att börja med om Caroline Gut som är anställd som administratör. Caroline gjorde sin första arbetsdag i januari och har vid sidan av administrativa sysslor också varit inblandad i arbete med och kommunikation kring vår relansering av GAIS ON. Välkommen Caroline!

Vi säger också välkommen till Niklas Nord som kommer att arbeta deltid som ansvarig för, och med uppdrag att utveckla, vår ungdomsturnering GAIS Open. Niklas kommer också att utvärdera nya möjligheter och format kring liknande cupevenemang. Första arbetsdagen för Niklas var i februari och anställningen sträcker sig i första hand året ut.

Sportrådet rapporterar också att sportchefen Nicklas Karlström har fått möjlighet att öka på sin anställningsgrad från och med årsskiftet, från tidigare 30% till 40%. Förhoppningen är att det ska finnas möjlighet att utöka arbetstiden ytterligare inför nästa säsong.