GAIS ansöker om korttidspermittering av personal

GAIS Styrelse har fattat beslut om att ansöka om så kallad korttidspermittering (korttidsarbete), av klubbens personal, vilket omfattar tjänstemän, tränare och spelare.

Anledningen till beslutet är att den uppskjutna säsongen har satt klubben i ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi har informerat fackliga organisationer och representanter för spelare om beslutet och en diskussion kring hur detta kan verkställas har inletts.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period.

De nya regler som regeringen informerat om förväntas träda i kraft den 7 april, men kommer enligt förslaget att tillämpas retroaktivt från den 16 mars.

Styrelsens beslut gäller avseende perioden från den 1 april och gäller preliminärt till 31 maj. Den perioden går dock att avbryta i förtid eller förlänga om läget skulle förändras.

GAIS ordförande Jonas Andersson kommenterar:

– Vi tvingas dessvärre att följa i flera andra klubbars spår och ansöka om korttidsarbete. Det ekonomiska läget är allvarligt och detta är en åtgärd för att lindra effekterna av att en avsevärd del av våra intäkter skjuts på framtiden. Det är tråkiga besked till vår personal men så här långt har våra diskussioner avlöpt på ett bra sätt. Klubben kommer under april och maj att försöka kompensera för de uppskjutna matcherna via till exempel via förköpsbiljetter, årskort och andra kampanjer, men det är tydligt att det är tuffa tider som väntar.