Information

Beslut ang. matchflytt GAIS-Athletic Eskilstuna

Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommitté har nu på morgonen beslutat att bifalla Athletic Eskilstunas begäran om att flytta lördagens match till ett senare datum, med det nya datumet fastställt till 21 oktober kl.19.00. GAIS beklagar att TKs beslut kommer så nära inpå det ursprungliga matchdatumet.