gamla-ullevi-extrior-arena-2010-960

Viktig information kring lördagens Gratismatch

Efter möten under förmiddagen mellan Polismyndigheten, Got Event och GAIS har vi följande information att delge besökarna till lördagens match. Avsparkstiden ligger kvar som planerat. 17.00. 

OBS! Bifogad karta är skapad för att förtydliga hur GAIS publik tar sig till arenan. Den är inte en del av Polismyndighetens planeringsarbete.

BILJETTER
Inga biljetter behöver längre hämtas ut. Besökare går rätt in i spärr för att förbättra flöden och inpasseringstider. Vi ber årskorstinnehavare med numrerade platser ha överseende med eventuell problematik som följd av detta beslut. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelsen för detta under rådande omständigheter. Spärrarna öppnar 15.30.

TA DIG TILL ARENAN
Längst ner på sidan hittar ni en karta. Den gröna delen av kartan är av Polismyndigheten rekommenderad väg fram till arenan. Den lila delen är en mycket svårtillgänglig väg med mängder av avspärrningar och avråds kraftigt. Den bedöms som direkt olämplig.

Lokaltrafiken skall vara minimalt påverkad och vi rekommenderar därför spårvagn till någon av hållplatserna Drottningtorget eller Ullevi norra och efter det en promenad till arenan. Åker ni bil så hittar ni också föreslagna parkeringsplatser på kartan.

SÄKERHETSLÄGET
Efter en mycket god och omfattande dialog med Polismyndigheten har vi en stark tilltro till att vårt evenemang kommer vara fredat. Den omfattande polisinsats som finns i centrala Göteborg kommer skapa en bra frizon mellan demonstrationen och arenaområdet. Däremot kommer det vara väldigt väldigt mycket poliser, demonstranter och motdemonstranter i de lila delarna av kartan nedan med kraftig inverkan på Göteborgs centrala delar och så även runt Gamla Ullevi.

AVSPÄRRNINGAR
Demonstrationens färdväg är ett så kallat PL 24-område, vilket något förenklat är ett avspärrat område och i detta fall under kraftig bevakning med mycket fordon, polispersonal och staket. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att passera genom PL 24-området för att ta sig till Gamla Ullevi ifrån söder, från Heden- och Avenynhållet.

ÖVERKLAGANDE TILL KAMMARRÄTTEN
Svenska Fotbollförbundets överklagan till Kammarrätten av Förvaltningsrättens fastställda marschväg väntar samtliga involverade parter besked kring.
Ingen information av ovan ändras dock av en förändrad demonstrationsväg.

KARTA
Klicka här för större bild
intag_GU_GAIS20170930-2