Tomas-och-Glenn

Två ordförande har ordet och önskar Gott Nytt År!

Vi, Glenn och Tomas, som är vice ordförande och ordförande i GAIS, är de som verkat längst i den nuvarande styrelsen, där vi båda valdes in 2013.

Därför tar vi denna gång tillfället att tillsammans summera säsongen och året som varit. Vi har jobbat mycket nära och tight tillsammans med allehanda frågor och vi kom in i GAIS då det efter en hel del kontroll visade sig vara så att föreningen befann sig i en akut ekonomisk situation. Väldigt mycket jobb har gått till att löpande hantera följder av detta och att klara föreningen, men samtidigt ha kraft att finna ekonomiska möjligheter för framtiden. Styrelsen hade gärna satsat rejälare, om riskutrymme funnits. Målsättningen är att på sikt kunna klara detta och vi tror på långsiktiga möjligheter för vår anrika och fantastiska förening.

Åter en säsong och ett år har förflutit och sportsligt kan vi nu konstatera att vårt representationslag tog en åttondeplats i Superettan 2016, vilket är några placeringar sämre än förväntat utefter den satsning som gjorts. Beroende på flera saker, så blev det en jättebra start på hösten och det fanns också anledningar till varför det blev en svagare spurt, vilket som helhet ändå innebar att GAIS blev enda Göteborgslag på övre halvan i Superettan. Diskussioner om vad som behöver förbättras ytterligare har inletts på bred front i föreningen, med inriktning framåt. Det finns en stor vilja att lyssna på åsikter och förslag i hela styrelsen och i föreningen finns det en god insikt om begränsningar vad gäller ekonomiska satsningar, samt att GAIS har ett långsiktigt mål att ta sig till allsvenskan.

GAIS huvudtränare Benjamin Westman har jobbat aktivt med att prioritera vilka spelare han vill försöka behålla från 2016 års trupp och vilka nya spelare han vill ha in. Styrelsen ser gärna att det finns en god kontinuitet, men givetvis måste tränaren och framöver sportchefen, bedöma vilka man vill ha kvar och vilka nya spelare de prioriterar att få in inom de ekonomiska ramar som finns. GAIS har nyligen lyckats förstärka ledarteamet med den mycket meriterade spelaren och sedan något år tränaren Patrik Ingelsten, som skall verka i rollen assisterande tränare och sportchef.

Det innebär att Benjamin och Patrik tar sig an det sportsliga huvudansvaret i föreningen och gör bedömningar samt prioriteringar mm. Patrik känner mycket väl till  människorna inom GAIS och GAIS känner till Patrik, vilket varit mycket positivt och har resulterat i ett spännande och mycket intressant samarbete för till att börja med 2017. GAIS håller också på att utöka sin scoutinggrupp med bl. a. några GAIS-spelare från förr, vilket vi får återkomma till.

Vår ungdomsakademi har klarat sig riktigt bra bland tuffast möjliga konkurrens.  Vi vill att akademins utveckling kan fortsätta framåt och att föreningen kan ges möjlighet att satsa friskt. Det har funnits sk rykten om annat, men styrelsen mål är att utefter ekonomiska möjligheter satsa för framtiden och jobba för att utveckla vår akademi succesivt.

Satsningen på fysträning ihop med företaget Viscus och fystränaren Conor från Irland samt medhjälpare, skall kunna ge såväl A-laget som ungdomsakademin ännu mer positiva resurser. En rejäl satsning framåt för föreningen, som vi hoppas och tror kan utveckla och stärka spelare och lag extra.

Ett mycket bra och nytt socialt viktigt samarbete har påbörjats med Gårdstens Bostäder, där gaisaren Rolf Lemke spelat en betydelsefull roll. Ett arbete i integrationens tecken, där vi i GAIS hjälper till att driva en omfattande fotbollsträning på plats i Gårdsten. Sociala samarbeten är viktiga för GAIS och innebär goda insatser för samhället generellt, vilket för oss är oerhört viktigt. Det vill styrelsen fortsätta prioritera, så gott detta går.

GAIS bedriver i övrigt också fotbollsträning på Katrinelundsgymnasiet, vilket också utvecklats bra.

GAIS-Open gick av stapeln i början av november och denna jättefina turnering är verkligen något alldeles extra. En ungdomsturnering av absolut högsta klass, för ungdomar mellan 11-15 år, där bl a Mikael Lindström drar ett stort lass för GAIS. Hela 96 lag har medverkat från hela landet, samt Danmark och Norge. Sammanlagt rör det sig alltså om 2 500 – 3 000 personer som har besökt oss och Göteborg under en höstlovshelg. Tack vare mycket värdefulla ideella insatser från många under turneringen, så genomfördes den på ett riktigt bra sätt.

Under den gångna säsongen har det varit mycket som skett och ett tag slogs det nutidsrekord vad gäller matcher i rad utan förlust på hemmaarenan. GAIS kommer även nästa säsong spela sina matcher på Gamla Ullevi och det blir en förändring och byte till ett publikupplägg som ungefär motsvarar det som var 2015, men vi hoppas givetvis på ännu mer publik..

Det senaste året har GAIS fortsatt att kämpa med sin ekonomiska situation. GAIS har sett över organisationen och försökt förbättra den ytterligare, för att lyckas bättre med att få till intäkter av alla olika slag. Nödvändiga förändringar och förbättringar för att uppnå den möjligheten. Omorganisation och besparingar liknande de GAIS har tvingats göra några år, är alltid svåra såväl praktiskt som emotionellt, och innebär tuffa och obekväma beslut. Det är knappast någon som frivilligt vill fronta och jobba  med den typen av uppgifter, vilka är svårartade, slitsamma och jobbiga på flera sätt för alla involverade. Det har ändå gjorts, för GAIS bästa.

Föreningens organisation andas därför positivism och äkta engagemang i nuläget, vilket är mycket viktigt för framtidens möjligheter. Men, det behövs utan tvivel hjälp och support ideellt från många för att klara av verksamheten med relativt få personer anställda och ändå hålla god kvalitet. Vi hoppas och tror att detta kan utvecklas ytterligare framöver.

Tid och engagemang behövs även utanför GAIS för alla och det är en stor prioriteringskamp, vilket alla ideella och de extra engagerade känner till. De ideella insatserna och engagemanget är alltid för GAIS bästa och för behovet som finns i stor omfattning inom många olika områden.

I samtliga sådana beslut som gjorts, inkluderande rekryteringar och avslut, är det hela styrelsen som varit aktivt involverade och beslutande, vilket är väsentligt att veta.
Styrelsearbetet har verkligen utvecklats mycket bra de senaste åren, vilket också kunnat läsas om på GAIS.se, och det jobbas samt tages stort ansvar av alla ledamöterna inom just olika ansvarsområden och generellt.

GAIS förening blickar framåt. Det är väldigt mycket som löpande jobbas med av personal och många ideella krafter i och omkring GAIS, i en förening som vill framåt och vill göra allt man kan för att just kunna blicka framåt. Vi arbetar med visioner och mål och stärker upp det arbetet ytterligare i styrelsen. Vi jobbar även kontinuerligt med det konkreta. Det blir inte alltid rätt beslut vid exempelvis rekryteringar, vid koll i backspegeln. Men, det skall inte helt förglömmas att ekonomin också påverkar en del beslut. Nu, efter några helt nödvändiga förändringar och förbättringar,  finns det ett extra stort engagemang och driv i föreningen, där det jobbas tillsammans och detta ger möjligheter på sikt.

Det är verkligen mycket som görs bra av personal, ideella och väldigt många gaisare. Föreningen bärs också upp via en jättestor kraft och den kraften är alla föreningens supportrar. Det är vad som är vår förening och det är vad som klarat föreningen igenom motgångar av betydelse och som gör att GAIS kan blicka framåt.

GAIS har en mycket familjär och god anda och nästan alla uppskattar detta, vilket är glädjande. Det jobbas med stor glädje och entusiasm samt en positiv anda inom väldigt mycket och det gäller i med och motgång. Organisationen har förbättrats och är på rätt väg. Nu tar föreningen sats mot nästa säsong och det arbetet har påbörjats med bl. a. investeringen för A-lag och akademin beträffande fysträning, samt ny assisterande/sportchef och ett nytt ledarteam. Mycket goda samarbeten har ingåtts under året och det jobbas även med nya intressanta samarbetsmöjligheter för GAIS.

Vi önskar alla ett hälsorikt och positivt gott nytt GAIS-år, i härlig grönsvart samvaro!
COYG!

Glenn och Tomas