arskort_feb25_GAIS_SE

Tillsammans med årskort på hand mot tydliga mål

Då är vi åter snart framme vid ett nytt månadsbryt och klubben kan konstatera att vi ligger före fjolårets siffror över sålda årskort. Detta är mycket glädjande om än vi har en bit kvar till målet.

Du köper ditt årskort på www.gaisare.se

Klubben har en målsättning att nå allsvenskan 2020. För att nå dit behöver 2018 sitta som handen i handsken. Inte nödvändigtvis på plan då vi skall bygga ett lag och ett spelsystem för 2019, även om det förvisso i en elitklubb alltid finns en strävan efter att maximera prestation.

Men 2018 måste framförallt sitta i böckerna för att ge förutsättningar inför nästa års hårdare ansats.

Du är en del av en resa klubben gör mot vad vi tror blir något riktigt bra. Som årskortsköpare är du med och bygger den grund i år som vi måste vila på för att gå starka in i framtiden.

Köp ditt kort. Det är viktigt för GAIS.