Superettan ändrar sin fördelningsmodell av SEF-medel

Superettan ändrar sin fördelningsmodell av SEF-medel. Klubbarna har enligt beslut på medlemsmöte tillsatt en egen beredningsgrupp där GAIS varit aktiva som kommit fram att ändringen till en början enbart ska gälla för säsongen 2020.

Total summa att fördela ut mellan klubbarna i Superettan uppgår under 2020 till 115 100 000 kronor. Det är på denna summa den procentuella fördelningen i tabellen nedan utgår ifrån.

Utöver den summan fördelas ytterligare 1 000 000 kronor ut bland lagen som använt flest ungdomsspelare i seriespelet och ytterligare 4 000 000 kronor i ett affärsutvecklingsstöd där 250 000 kronor tillfaller respektive klubb.

Beredningsgruppen presenterade följande förslag som godkändes av samtliga klubbar i Superettan den 10 december. Den nya fördelningen är jämnare inom serien än den tidigare modellen.

Fördelningen av totalsumman baseras enbart på tabellplacering innevarande år.


Fördelningsmodell Superettan 2020:

Placering % Tidigare år
1 7.35% 10.30%
2 7.25% 9.00%
3 7.15% 7.80%
4 7.10% 7.10%
5 6.37% 6.60%
6 6.33% 6.20%
7 6.30% 5.85%
8 6.27% 5.65%
9 6.24% 5.50%
10 6.21% 5.40%
11 6.18% 5.30%
12 6.15% 5.20%
13 5.50% 5.10%
14 5.40% 5.00%
15 5.10% 5.00%
16 5.10% 5.00%