Succéstart för gaison.se

Efter fredagens sena lansering av nya www.gaison.se har ni, gaisarna, valt att gaisa på i stor utsträckning. Utan nämnvärd marknadsföring och med en något forcerad lansering har många redan valt ett av prenumerationsalternativen.

I skrivande stund är alla ni som är anslutna i någon form med och tillsammans bidrar med en månatlig intäkt på drygt 14 000 SEK till klubben. Och detta bara efter tre dagar.

-Återkommande intäkter skapar trygghet i organisationen. Kan vi över tid öka antalet som ansluter sig och behålla våra prenumeranter kommer klubben snabbare mot den framtid vi vill åt, säger klubbchef Erik Bergkvist.

Vill du vara med och skapa en trygg och stabil förening?
Gör som många av dina läktarkamrater och gaisa på inne på www.gaison.se.

Alla skall med!
Framåt tillsammans!

GAIS on.