SKAB_EB_TA

Specialkarosser huvudpartner till GAIS, även 2018

Specialkarosser AB (SKAB) och SKAB-Gruppen har varit en stabil sponsor till GAIS under drygt 20 år. Sedan en tid tillbaka är GAIS och Specialkarosser AB överens om ett vidare och utökat samarbete. Något som klubben skall vara mycket glada över enligt klubbchefen Erik Bergkvist.

-För GAIS del är det ett exceptionellt bra avtal där Specialkarosser AB kvarstår som huvudpartner till klubben och samtidigt utökar sitt engagemang. Det bör också påtalas i sammanhanget att ett större åtagande bland annat gjordes inför förra hösten och som faktiskt inte fått den uppmärksamhet det kanske förtjänar, säger Erik Bergkvist, klubbchef i GAIS.

Specialkarosser är ett Hallandsbaserat företag där verksamheten är bestående av kundanpassade karossbyggnationer för lastbilar och efterfordon, samt specialbyggnationer av allehanda slag. Exempelvis vallatrailers, blodgivartrailers, OB-bussar för TV-sändingar från t ex fotbollsmatcher, samt mobila kommunikationsenheter.

SKAB-gruppen arbetar huvudsakligen med Norden som marknad för traditionella lastbärare och för specialbyggnationer sker leveranser till hela världen. Verksamheten har varit expansiv under en längre tid och SKAB-gruppen sysselsätter idag 270 personer, samt är en ledande tillverkare i Norden i sin bransch.

-Jag har sponsrat GAIS såväl privat som företagsmässigt under många år. Det känns riktigt bra i GAIS-hjärtat att på olika sätt ha kunnat bidraga till GAIS goda möjligheter framöver, säger Tomas Andersson, som varit VD för SKAB-gruppen i över 20 år och ordförande i GAIS i 5 år.

Stort engagemang, hjärta och välvilja för klubben ligger bakom sponsringen, men också på senare år en utökade affärsnytta.

-Samarbetet har till stor del varit en hjärtesak, men också skapat mycket bra relationer med många representanter för andra verksamheter, vilka glädjande nog finns i nuvarande GAIS-kretsar. Det har under senare tid kommit in många partners in i GAIS-värmen och det gör nätverket starkare och starkare, säger Tomas.

SKAB-gruppen gör nu en stor satsning som gäller en total omläggning av produktionslayout och en ytterligare robotisering, samt en större utbyggnad av lokaliteter. Detta skall vara färdigställt till hösten och är en satsning för att stärka konkurrenskraften ytterligare för SKABs tillverkning i Sverige.

-Det är på många sätt positivt att som partner till GAIS känna att det finns en ekonomisk varsamhet i föreningen. Under de senaste åren har bland annat detta utvecklats mycket bra i GAIS organisation och helhet, vilket jag vet med viss inside. Detta är en grund för GAIS möjligheter, men att känna ”de svarta hålens frånvaro” är synnerligen viktigt även för partnersamarbetens utveckling, säger Tomas.

För GAIS del stärker det fortsatta huvudpartnerskapet möjligheterna att följa den målsättning klubben fastställt i att nå allsvenskan till 2020.

-Att Tomas och Specialkarosser AB inte bara kvarstår som huvudpartner utan också utökar sponsringen tyder på en tilltro till den organisation klubben nu har både på kontoret och på plan. Det blir extra tydligt nu när han även lämnar ordförandeposten och är mycket glädjande, säger Erik Bergkvist.