makrillen_2015_4_sid1

Sista numret av Makrillen

Rubriken handlar inte om att det är det sista numret någonsin av Makrillen – det är däremot det sista numret för säsongen 2015.

De sammanlagt 3 000 exemplaren av Makrillen anlände från tryckeriet i måndags. Efter etikettering och ibladning lades Makrillen på lådan redan samma dag. Några av Makrillarnas men också GAIS medlemmar har säkert redan fått den.

Det sista numret för året är av hävd och tradition ett försök till summering av det gångna året och det sker inte minst genom intervjuer. Bland de som fått och svarat på frågor märks GAIS ordförande Tomas Andersson liksom nye chefstränare Benjamin Westman och assisterande Jesper Ljung.

Makrillen har sedan starten år 1962 varit supporterklubben Makrillarnas medlemstidning. Efter ett uppehåll på några år har publikationen åter blivit en medlems-och klubbtidning även för GAIS.

Åtskilliga ideella krafter drar ett stort lass för att få ihop fyra nummer per år, men det finns ändå kostnader som Makrillarna måste förhålla sig till. Hit räknas tryck men också arbetet med att redigera.

Under året har ett stort antal annonsörer stöttat Makrillarna genom att köpa annonser. Ett stort tack till dessa! Föreningen får också stöttning av medlemmar. Här kan just du göra en insats genom att lösa medlemskap i supporterklubben. Det kostar ynka 250 kronor för vuxen och 200 kronor för pensionär och studerande.

Ett sätt är att använda sig av de plusgiro- och bankgiroblanketter som medföljer tidningen.Ett annat sätt är att sätta in någon av ovan nämnda summor på plusgiro 62 35 45-1.

Glöm inte att berätta vem du är och var du bor. Makrillarna får årligen ta emot inbetalningar där vi helt enkelt inte vet vem som ska ha medlemskort och fyra nummer av Makrillen