RSM_huvudpartner

RSM – Ytterligare en ny huvudpartner till GAIS

GAIS har gjort klart med ytterligare en huvudpartner. RSM, världens sjätte största nätverk inom revision, skatt och rådgivning, med ca 38 350 medarbetare på cirka 763 kontor i 120 länder blir senast i raden att ansluta sig till GAIS och Makrillnätet.

RSM är en global aktör med god lokalkännedom i 120 länder. I varje land sitter högkvalificerade medarbetare som älskar siffror och ”ordning och reda”. Människor som vigt sina liv åt att nå djupa insikter i sina marknader och sina lokala villkor. Kunskap som verkligen är mycket värdefull och som vi gärna delar med oss av.

-För vår del var det väldigt viktigt att hitta en samarbetspartner som delar våra värderingar och som tar ett samhällsansvar och som verkar i samma miljö som vi. När vi kom i kontakt med GAIS och såg att vi har flera gemensamma värderingar så förstod vi att vi hittat rätt, säger Daniel Ljungberg, Managing partner Göteborg.

-Värdeordet glädje är något som vi delar, för oss är det viktigt att både vi och våra kunder har roligt när vi arbetar ihop. Det ska vara kul på jobbet helt enkelt. En annan viktig del är engagemanget som vi tror på för att skapa ett mervärde och för att lyckas med sina relationer, fortsätter Daniel.

De andra värderingarna som vi har är följande:

  • Tillgänglighet – det är viktigt att kunderna får tag i oss när de ställer frågorna och därför har vi 24-timmars kontaktgaranti.
  • Insikt – vi har vanligtvis långa relationer med våra kunder varför vi får insikt i kundens affärer och förstår hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt
  • Proaktivitet – I allt vi gör så ska det leda till rekommendationer som kunden kan ha nytta av i framtiden.
  • Kvalitet – en hygienfaktor för oss men väldigt viktigt att vi aldrig tummar på kvalitén.

Vi är ovanligt duktiga på att jobba tillsammans med ägarledda företag och GAIS affärsnätverk har många ägarledda företag varför det känns naturligt att ingå i det sammanhanget. Vi ser fram emot ett långt och glädjefyllt samarbete där vi knyter många viktiga kontakter som gagnar både GAIS och deras sponsorer, RSM inkluderat.

Läs mer om RSM på länken nedan.
https://www.rsm.global/sweden/sv