Gaisgården

Rapport från representantskapsmötet 12:e november

Det representantskapsmöte vars datum sattes redan vid det förra mötet bevistades tyvärr av en begränsad skara representanter. Då såväl supportrar som GAIS organisation fokuserat på att säkra kontraktet så hade ingen mötespåminnelse gått ut och det var heller inte många frågor förberedda. Men självklart kommer här ändå en sammanfattning av vad som diskuterades.

Närvarande

GAIS styrelse: ordförande Glenn Heiman, Pernilla Andersson (sekreterare & akademi), Stefan Tilk (affärsutveckling) & Thomas Kristiansson (akademi & fastighet)
GAIS organisation: Erik Bergkvist & Annica Dohsé
Makrillnätet: Magnus Hammarstrand
GAIS City Klubb: Hans Marmgren & Rolf Persson
GAIS kommunikationsråd: Szofia Jakobsson
Spirrklubben: Stefan Brodén
Makrillarna: Philip Morsten

Övriga kallade hade inga representanter på plats.

Frågor från föregående möte

Ser vi till att få de bidrag vi har möjlighet att söka?

Frågan restes i samband med en artikel i GP om de olika bidragsnivåerna i stadens klubbar. Svaret är att alla får bidrag i nivå med antal aktiva i föreningen, och samtliga deltagande i  sammankomster loggas i ett system som blir underlag för kommunens bidragsbeslut. Detta finns även redogjort för i en artikel på gais.se.

Finns det en verksamhetsplan för akademin?
I nuläget finns ett 25 sidor långt dokument, uppfräschat med med utgångspunkt i hur vi jobbat historiskt, ute på remiss. Dokumentet ska förankras med styrelsen och akademiansvariga.

Vad hände med Pelle Blohm?

Pelle Blohm som skulle vara fotbollsansvarig i styrelsen råkade ut för två större privata tråkigheter under året, som tvingade honom att släppa styrelsearbetet redan i våras.

Det innebar dels att styrelsen blev två huvuden kortare än planerat, samt att tränare och ledare inte haft det sportsliga bollplank de både förväntat sig och behövt. Pelle kommer dock att delta i utvärderingen av årets sportsliga prestation och resultat och är numera tillbaka i styrelsen.

På följdfrågan om huruvida det inte var möjligt att hitta en ersättare under året svarade Glenn att det är svårt att hitta en person som både är rätt för rollen och har möjlighet att lägga den tid som arbetet kräver, särskilt när styrelsen tvingats lägga merparten av sitt fokus på arbetet med ekonomin. I dagsläget delar man på kassörsrollen vilket inte är optimalt men ändå gjort att man lärt sig mycket mer om klubbens ekonomi.

Inkomna frågor till dagens möte

Varför upplevdes det som att GAIS Open gick sämre i år? (Jakob Lundbäck)

En av årets höjdpunkter, GAIS Open, led främst av brister i planering. Vad var det som hände? Svaret som gavs var att det tyvärr var ett resultat av att styrelse, ledning och personal fått jobba med annat och helt enkelt inte hunnit med. Man beklagar detta och ser det som ett tydligt exempel på vad som kan bli lidande när man måste släcka mer akuta bränder. Det kommer att tas med i årets utvärderingsarbete och man ser redan nu vad som kan göras bättre. Ett förslag som gavs var att efter sommaren efterlysa personer som vill hjälpa till för att avlasta andra som annars tar för stor del av bördan på ideella axlar. Svaret på det blev att det arbetet är igång och kommer inledas redan i januari.

Hur kan man visualisera årets GAIS-aktiviteter? (Stefan Brodén)

Under ett kalenderår finns många aktiviteter, årsmöte, upptaktsträff, matcher och så vidare. Sammankopplat med aktiviteterna är också olika personer som sitter på mycket information, en känslig situation ifall något (gud förbjude) skulle hända dessa personer. Det ligger alltså i allas intresse att vi dels kan visualisera när på året de olika aktiviteterna infaller, vilka som är ansvariga för dem, och sedan underlätta för informationsspridning och ansvarsfördelning. Ett förslag är att hitta någon typ av verktyg, gärna digitalt och därmed lättillgängligt oavsett geografisk placering, för att skapa detta. Representanterna ska fundera och återkoppla snarast.

Hur kan vi få fler att engagera sig i GAIS aktiviteter?

En återkommande fråga handlar om hur vi organiserar de som vill hjälpa till, och hittar ännu fler som vill det. Svårigheten ligger i att det ändå krävs en person som kan ansvara för just sådan organisation, något det inte finns utrymme för i nuvarande bemanning och ekonomi. Skulle man däremot kunna inventera folks kompetenser och ha en förteckning över vilka specifika saker som enskilda personer kan tänka sig att göra så skulle det förenkla situationen.

Hur ser Boskos framtid i GAIS ut?

Ska Bosko fortsätta som både sportchef och tränare eller finns det ett annat upplägg planerat?  Innan utvärderingen av säsongen är klar kommer GAIS inte att kommunicera någonting kring tränarupplägget. Det man vill vara tydliga med är dock att under hela säsongen, inklusive de resultatmässigt mest deppiga perioderna och de de kring startelvorna mest stormiga lägena, har truppen varit tydliga med att de har 100% förtroende för Boskos och Patriks fotbollskunskap och strategi.

Patrik själv har sagt att under sina 13 år inom elitfotbollen har han aldrig träffat en så fotbollskunnig tränare som Bosko. 

Vad gäller kontraktsläge för spelare så kommer dessa diskussioner att påbörjas när trupp och ledare är tillbaka i tjänst på måndag 19/11.

Information från GAIS

Den ekonomiska situationen

Det är fortfarande ekonomiskt ansträngt på likviditetsfronten och klubben hade mått bra av att ha pengar på kontot, meddelande Glenn. Det är fortfarande oklart huruvida budgeten kommer att gå ihop då det fortfarande finns både utgifter och inkomster kvar att redovisa, men klart är att något överskott blir det inte. Men Glenn påpekade också hur stor skillnad det gör om vi t.ex. säljer en spelare för en större summa. Även serieplacering kan ha stor påverkan på ekonomin, för ett lag som placerar sig strax under toppen och ett lag runt plats 10 kan det skilja närmare en halv miljon i pengar från Svensk Elitfotboll (SEF).

Ett förslag från Magnus var att försöka få nuvarande sponsorer att öka sin insats till 2019 mot löfte om en procentuell återbetalning vid avancemang till Allsvenskan, pengar som då skulle täckas av intäkter från SEF. Han ska räkna på förslaget och återkomma.

Vad händer nu?

Idag den 12:e november börjar arbetet med 2019, och Erik underströk att det alltså inte är ett läge där man kan vila efter säkrat kontrakt. Istället blir det fullt ös med utvärdering av 2018 och de olika verksamhetsområdena, samt införsäljning av partnerskap för 2019. Det blir en Black Friday med försäljningskväll på Gaisgården den 23:e november samt julmarknad i Nordstan den 16:e december. Årskortsförsäljningen kommer inledas lite tidigare i år. Det är också fullt fokus på att träffa våra partners för utvärderingar och förhandlingar om framtiden.

Vilken arena spelar vi på 2019?

Gamla Ullevi blir GAIS hemmaplan även 2019, och diskussionerna om Bravida och Valhalla är alltså inte längre aktuella.

Synpunkter på säsongen 2018 och tankar kring målet om Allsvenskan 2020

Här var det blandade synpunkter där representanterna antingen tyckte att det var mer rimligt att först bli ett stabilt superettalag innan man satsar på avancemang, alternativt ansåg att målet om 2020 fortfarande var helt värt att satsa på.

Från GAIS håll är målsättningen under diskussion och information kommer, men klart är att 2019 kommer att kräva en mer kostnadseffektiv trupp oavsett vad den ska satsa på för mål.

Eriks analys, vi har inte jobbat tillräckligt med att hitta vinnarkulturen och kravställningen internt. Man måste våga utmana bekvämligheten och ifrågasätta vad som vi gör fel. Vi måste samtidigt våga tro på det vi gör och vara positiva och stöttande i alla led.
Mycket bra summering tycker mötesdeltagarna.

Information och tankar kring arenaupplägget 2019

Familjeläktaren fick av säkerhetsskäl flyttas under säsongen då placeringen under Sektion 23 inte fungerade tillfredsställande. Sektion 23 kommer eventuellt att tvingas flyttas längre mot kortsidan under 2019 på grund av problemet med inkastade föremål, men familjeläktaren kommer att få behålla den plats de har nu på E3, motsatt sida. Denna läktarlösning kommer att diskuteras vidare med representanter ur klacken.

Och var har målraketerna tagit vägen? Där har regelverket ändrats och då det nu krävs inhyrd, licensierad personal för att hantera dem så har de av ekonomiska skäl helt eliminerats.

Vilka frågor skall GAIS förbereda till medlemsmötet 4:e december

Här ville styrelse och ledning ha input för att kunna förbereda svar i så hög utsträckning som möjligt. Representanterna lyfte följande:

  • Sportsliga ledarstabens roller
  • Mentala coachen
  • “Trupptombolan”
  • Kontraktsförlängningar/lagbygge
  • Gaisvallen

Generellt ska den sportsliga utvärderingen  redovisas så transparent som möjligt.

Därtill bör man även lyfta de positiva inslagen från året som gått, så som Svenska Cupen, Gårdstensfotbollen, insatserna på Drottning Silvias barnsjukhus, de ökade intäkterna, att vi blev 2:a i publikligan, med mera.

Övrig punkt

Hur löser GAIS eventuell bostadsproblematik för spelare? Här önskar sig Erik ingångar på privata hyresvärdar som kan tänka sig att skriva hyreskontrakt med klubben så att det finns långsiktiga lösningar för de behov som kontinuerligt uppstår.

Nästa representantskapsmöte kommer hållas i slutet av januari och kallelse med exakt datum kommer att skickas till samtliga intressentgrupper.