p_andersson2

Presentation av valberedningens förslag till styrelsen – Pernilla Andersson

Under en period framöver kommer vi presentera en del personer på GAIS.se som är framtagna av valberedningen på förslag till ledamöter för GAIS styrelse. Som tvåa ut i den serien är Pernilla Andersson, 45 år.

Pernilla presenterar sig så här:

Hej

Pernilla heter jag och har haft en plats i GAIS styrelse sedan 2015. Jag har haft rollen som sekreterare samt jobbat med bland annat personalfrågor, administration och haft delat ansvar för akademin nu sista året. GAIS fungerar småskaligt på många sätt och som styrelseledamot, eller på annat sätt engagerad, i en sådan förening är det en fördel om man har möjlighet att ta tag i stort som smått även om det faller utanför ens ”ansvarsområde”.

Min roll i styrelsen har inte varit statisk och det har passat mig bra. Jag har haft möjlighet att lägga mycket tid i föreningen den här tiden och därför kunna sätta mig in i vad som verkligen krävs, på många plan, för att kunna vara en elitförening med ambitioner, driva en akademi av god kvalité samt balansera mellan viljor och krav som en engagerad publik kräver. Det har varit otroligt lärorikt, ansvarsfullt, utmanande och hedersamt att under den här tiden fått lära känna alla delar av GAIS och många människor som, var och en på sitt sätt, bidrar till vår förening.

Jag känner mig därför väl rustad för att fortsatt ta ansvar för det GAIS jag lärt känna och ser fram emot att ta tag i de utmaningar som vi, tillsammans som förening, står inför. De utmaningarna är stora men jag känner också att vi har kraften, människorna och kompetensen för att bit för bit ta oss framåt och uppåt!

Utanför mitt gaisliv arbetar jag som enhetschef i en verksamhet för elever med särskilda behov. Mitt fotbollsintresse föddes framför tipsextra på 70-talet och det är nog det som lagt grunden till min fetisch för jordfräsfotboll i duggregn på en div 1 match i England.

Jag är 45 år och tycker att tillvaron, mitt i livet, känns rolig. Jag har tillräckligt med erfarenhet för att känna att jag har koll och jag har tillräckligt med ork för att skaffa mig nya erfarenheter att få koll på. Mitt barn är utfluget och jag har utrymme nog, i min vardag, att än en gång ställa upp i valet för en mandatperiod i GAIS styrelse och genom det bidra med det jag kan till utveckling och framgång för vår förening, vårt älskade GAIS.