bengt_jildmalm

Presentation av valberedningens förslag till styrelsen – Bengt Jildmalm

Under en period framöver kommer vi presentera en del personer på GAIS.se som är framtagna av valberedningen på förslag till ledamöter för GAIS styrelse. Tredjen ut i den serien är Bengt Jildmalm, 58 år.

Bengt presenterar sig så här:

Idrottsmässigt
Liksom alla människor född GAIS-are.
Föreningsmänniska ut i fingerspetsarna. Varit ledare i fotboll (dock inte GAIS) för såväl ungdomslag, juniorlag, flick- och damlag.
Jag har också arbetat i GFF:s kansli på 70-talet, som ordf ungdomsstyrelsen och ledamot i styrelsen.
Utöver det har jag varit fotbollsdomare i 7 år.

Yrkesmässigt
Startade Primär Fastighetsförvaltning 1987 . VD i 25 år och därefter styrelseordförande.
Sålde stora delar av verksamheten 2015. Är nu minoritetsägare och sitter i styrelsen för Estate group.
Driver idag bolag med egna fastigheter. Är utöver det delägare i restaurangverksamheter, bl.a Carlstens fästning. Delägare i företagsnätverk för chefer. Samt diverse styrelseuppdrag.

Medgrundare av Göteborgs fastighetsförvaltarförening och dess ordförande de första 21 åren. Idag hedersordf. Sitter i styrelsen för Almega fastighetsarbetsgivarna.

Familj
Träffade min fru 1973 och gift sedan 1979
3 vuxna barn och 3 barnbarn