Superettan

Preliminärt spelschema Superettan 2018

Superettans spelprogram har tagits fram genom ett datorprogram för avancerad serieläggning (ASL). Spelordningsmötet för omgångarna 1-16 hålls torsdag 14 dec kl 12.

ASL är ett system som optimerar spelprogram, vilket innebär att man kan uppfylla de flesta krav på ett bättre sätt än med en ”lottnyckel”, såsom arenablockeringar, blockerade dagar, blockeringar för europaspel, högriskmatcher, anti-lag, etc. Dock ska nämnas att ju fler regler man lägger in i datorprogrammet, desto mindre möjligheter ges för bästa optimering.

Möjligheten med att optimera spelprogram är att man inte är beroende av att serien speglas på samma sätt som lottnyckeln, utan programmet försöker hitta den bästa lösningen utifrån de regler som är uppsatta. Om vi tar spelrytmen i ASL som ett exempel, så går den inte riktigt att jämföra med den tidigare spelrytmen som en ”lottnyckel” genererade, och det beror till stor del på de arenablockeringar vi har i Allsvenskan. Det är därför som ni i spelschemat kommer att märka en viss skillnad på spelrytm, då programmet på ett helt annat sätt kan ta i beaktande att man exempelvis inte har tillgång till sin arena vid vissa tillfällen och därmed måste blockeras från att spela hemma – hemma och/eller borta – borta. Samtidigt kommer detta att påverka spelrytmen över hela serien i och med optimeringen. De är därför som ni i årets spelprogram kan komma att ligga i en rytm av hemma – borta – hemma, för att sen komma in i ett ”kluster” med hemma – hemma – borta – borta, och denna rytm beror helt och hållet på alla parametrar som har lagts in i ASL.

Superettan 2018 PDF
OBS! Inga datum eller tider är spikade. Det är bara grunddagen i omgången som visas.