GAIS17-2

Optioner i Emins och Ajdins avtal utnyttjas för omförhandling

Två av klubbens unga och lovande spelare Ajdin Zeljkovic och Emin Grozdanic har haft optioner i sina avtal som aktiverats under dagen. 

I Ajdin Zeljkovics fall utnyttjades optionen från GAIS sida i syfte att omförhandla avtalet inför framtiden.

Emin Grozdanic har via sin agent valt att nyttja optionen då samtal om eventuell förlängning är inledda sedan tidigare. Samtalen rör förlängning utöver det tidigare optionsår 2019 som fanns i spelarens kontrakt.

Ingen option är utnyttjad med hänvisning till utebliven speltid utan klubben tror fortsatt på att en satsning på både Emin och Ajdin kan vara både spelarna och klubben till gagn.

Option: I detta fall en möjlighet för endera avtalspart att under en fastställd tidsperiod i förtid bryta ett avtal.