Fanan_plac1-980x500-1

Om ordföranden informeras

Efter att ha tagit del av vissa skriverier vill vi i GAIS styrelse uttrycka att ordförande Tomas Andersson har vårt fulla stöd och förtroende. Han har gjort, och gör, en beundransvärd insats för GAIS. Han tog över klubban i en krisande förening för några år sedan. I dag ser föreningens framtid, inte minst tack vare Tomas stora engagemang, mycket ljusare ut.

Styrelsearbetet i föreningen fungerar bra, och ansvarsområden är tydligt uppdelade inom styrelsen. I den dagliga operativa verksamheten leder klubbchefen arbetet, ihop med områdesansvariga i styrelsen, med bra och positiv energi.

Pernilla Andersson, Claes Forsberg, Glenn Heiman, David Landerin, Robert Lindberg, Jonas Tholin.