nyhet_slutinfo

Ny viktig information kring lördagens Gratismatch

Avsparkstiden ligger kvar som planerat. 17.00. Men den så omskrivna demonstrationens sluttid är nu ändrad till kl 15.00 vilket skall innebära minimal påverkan på vår match. Vi hälsar därför all fotbollspublik nu välkommen till Gamla Ullevi under mycket förbättrade förutsättningar.

Förändringar och förtydliganden nedan har vi valt att lägga i kursiv stil.

OBS! Bifogad karta är skapad för att förtydliga hur GAIS publik tar sig till arenan. Den är inte en del av Polismyndighetens planeringsarbete.

BILJETTER
Inga biljetter behöver längre hämtas ut. Besökare går rätt in i spärr för att förbättra flöden och inpasseringstider. Vi ber årskortsinnehavare med numrerade platser ha överseende med eventuell problematik som följd av detta beslut. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelsen för detta under rådande omständigheter.

Att vi har valt att ”öppna” spärrarna är enbart för att få in publiken mer effektivt på arenan. GAIS behåller samma bemanning som tidigare och välkomnar all publik med ett intresse av att bidra till fotbollens gemensamma ledord. Våra evenemang skall vara Trygga, Säkra, Välkomnande och Stämningsfulla.

TA DIG TILL ARENAN
Längst ner på sidan hittar ni en karta. Den gröna delen av kartan är av Polismyndigheten rekommenderad väg fram till arenan. Den lila delen är en mycket svårtillgänglig väg med mängder av avspärrningar och avråds kraftigt. Den bedöms som direkt olämplig.

Lokaltrafiken skall vara minimalt påverkad och vi rekommenderar därför spårvagn till någon av hållplatserna Drottningtorget eller Ullevi norra och efter det en promenad till arenan. Åker ni bil så hittar ni också föreslagna parkeringsplatser på kartan.

Kartan gäller fortfarande som rekommenderad väg till arenan. Däremot så uppmanar vi all publik att komma till arenan mellan 16.15 och 16.45 för bästa flöden för både match  och demonstrationens genomförande.

SÄKERHETSLÄGET
Efter en mycket god och omfattande dialog med Polismyndigheten har vi en stark tilltro till att vårt evenemang kommer vara fredat. Den omfattande polisinsats som finns i centrala Göteborg kommer skapa en bra frizon mellan demonstrationen och arenaområdet. Däremot kommer det vara väldigt väldigt mycket poliser, demonstranter och motdemonstranter i de lila delarna av kartan nedan med kraftig inverkan på Göteborgs centrala delar och så även runt Gamla Ullevi.

Demonstrationen skall vara avvecklad i tid med att vår publik kommer till arenan. Den nya sluttiden för demonstrationen ger publiken mycket bättre möjlighet att helt fokusera på just fotbollen. Varmt välkomna till Gamla Ullevi.

AVSPÄRRNINGAR
Demonstrationens färdväg är ett så kallat PL 24-område, vilket något förenklat är ett avspärrat område och i detta fall under kraftig bevakning med mycket fordon, polispersonal och staket. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att passera genom PL 24-området för att ta sig till Gamla Ullevi ifrån söder, från Heden- och Avenynhållet.

KARTA
Klicka här för större bild
intag_GU_GAIS20170930-2