Featured Video Play Icon

Ny hymn GAIS É ROCK´N ROLL – Håkans Gårdakvarnar och skit skrotas

Ett fantastiskt initiativ av gaisaren Molle Ljungström ifrån Rydboholm, Uppland har mynnat ut i vad som kan bli GAIS stora kampsång inför 2016 och i årtionden framöver. Molle som numera ingår i den nybildade marknadsgruppen är 47 år gammal och gaisare sen något år tillbaka. Om låten skriver han så här:

-Jag har valt att försöka fånga det viktigaste i mitt liv och det är GAIS, rock n roll och att spela musik. Jag kontaktade GAIS med min idé och de nappade direkt, säger Molle.

Låten införs redan till morgondagens premiärmatch och frågan till marknadschefen om huruvida låten kommer tas emot väl och varför Håkans inarbetade klassiker nu får kliva åt sidan besvarades så här:

-Håkan må va gaisare men han har inte den förmåga att skriva känslosamma texter så som Molle kan. Vi sparar dessutom STIM-pengen á 15 gånger när vi väljer GAIS É ROCK´N ROLL.

-Det här här GAIS för mig, avslutar Bergkvist.