Noteringar från GAIS årsmöte

Tidigare under måndagskvällen genomfördes GAIS årsmöte och här hittar du noteringar om en del av vad som hände under kvällen. Notera dock att detta inte handlar om ett protokoll utan mer en sammanfattning av vad mötesdeltagarna fick ta del av.

Inför årsmötet i Kongressalen i Folkets hus bjöd 125-årsfirande GAIS på grönsvartrandig tårta och kaffe och medlemmarna lät sig väl smaka.

Innan årsmötet drog igång inledde avgående ordförande Glenn Heiman med att be alla på plats delta i en tyst minut för gaisare som gått ur tiden under det gångna året.

Därefter följde rapporter från A-laget och Akademin och till att börja med så intervjuade Speaker-Rolle Bosko Orovic om försäsongen. GAIS-tränaren konstaterade att försäsongen bjudit på både bra och sämre prestationer och kommenterade förlusten mot Häcken med att Svenska Cupen är viktig men att serien i viktigare. I år har man tagit det lugnare i upptakten av säsongen för att försöka pricka formen till serien drar igång, en lärdom av förra säsongen då vi inte kunde leva upp till cupframgångarna under resten av säsongen.

Därefter intervjuades lagkaptenen Marcus Bergholtz som berättade att det kändes väldigt bra att få ta ett större ansvar för laget. Han menade också att laget slipat på vissa detaljer i straffområdena för att förhoppningsvis kunna få större utdelning framåt och hålla mer tätt bakåt jämfört med 2018.

Samma sak konstaterade Edin Hamidovic som var nästa spelare på scenen. Förra årets skyttekung nämnde att laget har utvecklat spelet från förra året och att man har ett lite rakare, lite snabbare spel som kan varieras med det lite mer bollhållande spelet.

Till sist fick talangerna Kim Dickson och Adam Wästlund visa upp sig för åhörarna och de betonade att fokus är på att tugga på i träning och hoppas att det räcker till att få speltid under året.

Därefter följde ett snack med Kenneth Gustafsson och Mikael Lindström från Akademin. Kenneth konstaterade att vad gäller de tre äldre laget (U16, U17 och U19) så är man inte riktigt där man vill vara. Det finns flera duktiga och lovande spelare som kan bli riktigt bra, men man önskar också att man hade lite mer bredd med kvalitet. Han nämde också spelare som Aiden Harvey och Milos Andelkovic, som vid sidan av Adam och Kim, visat att unga spelare kan hävda sig bra i A-truppen.

Mikael Lindström berättade om GAIS arbete med Gårdstensfotbollen där 130 ungdomar mellan 6-12 år deltar i aktiviteterna – och att det verkligen gett resultat. Ett målmedvetet arbete som hjälpt till att få bort Gårdsten från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Han öste också beröm över de yngre Akademilagen och nämnde speciellt GAIS 13-åringar som nyligen vunnit en turnering och på vägen bland annat avfärdat Hammarby och Djurgården (med 14-0) och sedan besegrat BK Forward i finalen.

Innan årsmötet förklarades formellt öppnat berättade också Glenn Heiman om Göteborgsgirot där man i år lyckats få till ett positivt resultat efter två år av sämre siffror. Glenn berättade om evenemanget och gjorde god reklam för att i år fortsätta trenden av ökande deltagarantal.

När årsmötet därefter drog igång valdes Joakim Larsson till mötesordförande, Pernilla Andersson till sekreterare och Roland Jernström och Philip Morsten som justeringsmän.

Röstlängden fastställdes till 177 personer – även om känslan var att det var en bit över 200 i lokalen.

Roland Blomstrand inledde sedan redogörelsen kring verksamhetsberättelse och årsredovisning men att berätta om GAIS ansträngda ekonomi och det likviditetsunderskott som klubben dragits med under flera år. Han resonerade också kring att styrelsen fått jobba mycket med ekonomin under året och redogjorde för hur svårt det är att förändra kostnadsbilden under ett verksamhetsår. Han konstaterade också att vi inför 2019 anpassat storleken på truppen för att ha större chans att nå ett bra ekonomiskt resultat under det kommande året.

Därefter följde en genomgång av intäkter och kostnader under 2019 och dessa siffror tar man bäst del av i klubbens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2018. Intäkterna under föregående år hamnade på knappt 22,5 Mkr och kostnaderna på knappt 23,4 Mkr med ett minusresultat om 987 tkr.

Inför det kommande verksamhetsåret berättade sedan den avgående styrelsen om följande fokusområden:

  • Fokus på stabila kassaflöden.
  • Stärka struktur runt fotbollsverksamhet med utgångspunkt i Sportrådet.
  • Fortsatt arbete med att förnya konstgräsplanen.
  • Fokus på att hitta alternativ långsiktig finansiering av föreningens konstanta likviditetsunderskott samt att på ett strukturerat och långsiktigt sätt möjliggöra sportsliga och organisatoriska satsningar. Men grunden är stabila kassaflöden.
  • Utveckla GAIS Open som ska vara motorn i GAIS fortsatta ungdomssatsning ihop med andra goda intentioner.
  • Fortsätta att utveckla GAIS sociala engagemang i samhället.

Budget för 2019 visar intäkter om drygt 19 Mkr, kostander på drygt 18 Mkr och ett positivt resultat om cirka 1 Mkr. En försiktig budget, var kommentaren från såväl Heiman som Blomstrand under presentationen.

Därefter valdes Jonas Andersson till GAIS nya ordförande och följande personer valdes in i styrelsen: Ulf Tollhage, Roland Blomstrand, Hans Aulin, Jonathan Åström, Povel Fagerström, samtliga som ordinarie ledamöter på två år. Jonas Östergaard som ordinarie ledamot på ett år samt Anders Fagerlund, som suppleant.

Till ny valberedning valdes Bert Granberg, Glenn Heiman, Peo Ek och Anders Björklund.

Under punkten övriga frågor överlämnade Sune Persson, ordförande i Gamla Gaisare, 20000 kr till klubben – icke öronmärkta pengar, som han själv uttryckte saken.

Mötet avslutades med att Jonas Andersson höll ett inspirerande tal som kvitterades av åhörarna med en varm och lång applåd.