Fanan_plac1-980x500-1

Mitt i 2017 – info från GAIS

Tränare i GAIS

GAIS genomförde, efter diskussioner i styrelse/klubbledning och med representanter för spelarna och ett flertal fotbollserfarna inom GAIS, en förändring på tränarsidan. Det har därefter arbetats intensivt med tränarrekrytering och olika lösningar i den frågan. Såväl kortsiktiga och långsiktiga alternativ har bearbetats. GAIS har som ambition att snarast möjligt presentera ett upplägg kring sporten för höstsäsongen.

– Vi jobbar med två parallella spår där vår tro och ambition är att båda ska leda till en rejäl klättring i tabellen, säger GAIS ordförande Tomas Andersson.

Det ena spåret är att hitta en ansvarig tränare som är en tillfällig lösning, en rutinerad kraft som tillsammans med övriga i tränarstaben kan ge laget ny stadga och energi och som tar uppdraget fullt medveten om att det är ett kortsiktigt jobb med det tydliga uppdraget att ge GAIS en stabil tabellplacering när omgång 30 är färdigspelad.
Det skulle också ge klubben tid att sondera terrängen mer grundligt för att hitta den långsiktiga lösningen, vilket är det andra spåret.

Att redan nu hitta en den långsiktiga lösningen försvåras förstås av att många tränare sitter fast i kontrakt. Men GAIS har några intressanta namn som skulle kunna vara möjliga att lösa redan i sommar.

– Att få en långsiktig lösning på plats redan nu är förstås det mest optimala, men vi vill heller inte stressa igenom det här beslutet. Som alla förstår måste det blir rätt, menar GAIS ordförande.

Patrik Ingelsten är huvudtränare tills vidare, med Kenneth Gustafsson som support.
GAIS satsar på att göra en bra höstsäsong och jobbar stenhårt för att finna kraft och förutsättningar för detta.

GAIS nu och framöver

I GAIS jobbar ideella krafter och avlönad personal hårt med de utmaningar och möjligheter som vi ställs inför.  Vi har flera arbetsgrupper, som tillsammans med klubbledning och styrelse, jobbar med att stärka GAIS.

Vår förening och vårt A-lag har höga förväntningar på sig och det är i grunden bra. Vår vision är att ta GAIS till allsvenskan och sedan utmana och etablera oss där. För detta krävs ökade intäkter och att vi försöker alltid utnyttja våra resurser klokt.

Satsningar på både organisation och fotbollen är prioriterade och ambitionen är att få ekonomiska muskler att göra dessa satsningar. Här pågår kontinuerligt diskussioner där vi försöker hitta nya vägar och nya samarbetspartners.

GAIS styrelse, klubbledning och organisation har också under en tid arbetat med att skapa tydliga målsättningar och strategier för verksamheten. Ett arbete i sin linda som vi tidigare delredovisat i olika forum. Vi kommer under hösten att presentera ett tydligare arbete, samt beskriva vår organisationsstruktur mer i detalj och redogöra för klubbens uppdrag och inriktning.

Avslutningsvis; Vi gläds tillsammans, vi lider tillsammans, vi kämpar tillsammans!
Vi tror på det vi gör och ser på kommande höst som en möjlig fest och som starten på något nytt och långsiktigt. Detta efter att skivan hackat ganska kraftigt under våren.

Ha en fin midsommarhelg som vi hoppas få kröna med en söndagsseger.

/GAIS Styrelse, Klubbchef med personal och A-staben