Fanan_plac1-980x500-1-1

Medlemsmötets tid och plats spikad

GAIS kallar härmed till medlemsmöte onsdag 29 nov kl 18.30 i (stora) Ullevis presscenter. Ingång sker från Gårdahållet och genom entrén som vetter mot Gårda brandstation. Parkering sker med fördel i Ullevigaraget.

Varmt välkomna!

Ur GAIS stadgar går följande att utläsa:

”I kontakt- och upplysningssyfte ska GAIS två gånger om året ha medlemsmöten. Styrelsen beslutar om tid och plats för sådana medlemsmöten.

Medlemsmöte kan lämna styrelsen anvisningar för styrelsens verksamhet men inte fatta beslut, som ska beslutas på ett årsmöte eller extra årsmöte.”

Tidigare dag och tid för medlemsmöte ställdes in i och med krock med EU-toppmötet.