gg_2016

Medlemskap

Medlemskapet bör man inte stå utan som gaisare.

Det är din del i ägandet och utvecklingen av föreningen. Det är också din möjlighet att påverka föreningen dit du vill att den skall färdas. Ditt medlemskap ger dig närvaro- och rösträtt på medlems- och årsmöten men är också en del i det mått som avgör föreningens storlek, nämligen det totala medlemsantalet.

Medlemskapet köps på denna direktlänk.
Du kan också få personlig service vardagar mellan 13-16.30 via telefon 031-403690.

 

GAIS är en demokratisk förening som är öppen för alla.
Våra värderingar lutar sig emot att alla inkluderas under de grönsvarta färgerna parallellt med ett hårt arbete mot sportslig utveckling.

Priser medlemskap 2018
Vuxna: 350 kronor.
Pensionär och Barn/Ungdom 1-19 år: 200 kronor.
Familjemedlemskap: 450-800 kronor
(varierar beroende på antalet vuxna, barn och ungdomar. Erbjuds till max fyra familjemedlemmar)

Barn 0 år: Gratis
(registreras fritt som medlemmar under första levnadsåret)

Guldmedlemskap 2018 – Den rökta makrillen
Dubbla ordinarie priser. Extra stöd. Extra snyggt kort.
En exklusiv pin endast för Guldmedlemmar att bära.