GAIS medlemsmöte december 2018

Många frågor på fullsatt medlemsmöte 4:e december

När klockan slog 19 var det hyggligt fullsatt på Ullevi presscenter. På de svarandes bänk satt styrelsens representanter Glenn Heiman, Pernilla Andersson, Ulf Tollhage, Stefan Tilk samt assisterande tränare Patrik Ingelsten.

Till mötet hade inkommit åtta mail med sammanlagt 16 namngivna avsändare, totalt 55 frågor varav vissa återkommande, som slutgiltigt blev 42 frågor som avsågs besvaras under de två timmar som lokalen var bokad. Dessa frågor samt de förberedda svaren på dessa (d.v.s. inte de muntliga frågor som ställdes under kvällen) kan du läsa här och det rekommenderas verkligen att du gör det.

Glenn inledde med att understryka hur medvetna alla är om att 2018 verkligen inte blev som man hade tänkt sig, och att man nu sjösätter ett arbete för att bygga en starkare grund av (t ex) mål, strategier, policies, strukturerade arbetssätt och tydlig uppföljning för att det ska vara möjligt att etablera GAIS i Allsvenskan. Arbetet ska ledas och genomföras av ett antal gaisare, förmodligen också med referenspersoner eller -grupper längs vägen, och styrelsen har ansvar för att presentera dessa samt ge ramar för arbetet innan årsskiftet. Resultatet av arbetet ska presenteras på nästa årsmöte som äger rum på klubbens 125:e födelsedag, den 11:e mars 2019.

Från publiken hördes synpunkter på att man borde hitta en person med professionell kunskap av att leda ett sådant förbättringsarbete, ja det kom till och med ett erbjudande om att finansiera en sådan resurs. Glenn Heiman intygade att styrelsen på ingalunda vis måste leda det praktiska arbetet själva utan välkomnade andra förslag på lösningar.

Ett tydligt ifrågasättande av planen gällde tidsaspekten. Att hitta och formera en arbetsgrupp innan årsskiftet, och att denna grupp ska kunna presentera en långsiktig plan för GAIS redan på årsmötet i mars ansågs orealistiskt. Pernilla Andersson svarade att styrelsen hade den största respekt för att arbetet kan ta längre tid än så men att det viktigaste är att man kommer igång, och är det bara ett första utkast till plan som kan presenteras på årsmötet så är det bättre än inget.

Ett stort frågetecken som seglat upp vid flertalet tillfällen, så även under denna kväll, har handlat om styrelsens arbete och ansvarsområde. Svaret lät liksom tidigare så att på grund av att styrelsen tappade sin ordförande och tillika kassör så har kvarvarande styrelse fått ägna all sin tid åt att hantera kortsiktiga problem, framför allt gällande ekonomi. Det saknades struktur i arbetet sedan tidigare och det fanns ekonomiska omständigheter som inte uppdagades för styrelsen förrän efter spelarvärvningarna under sommaren. Därtill lyckades man inte hitta en ersättare för den sedan maj sjukskrivne Pelle Blohm, vilket gjorde att man saknade ett sportsligt bollplank till tränarstaben.

Anders Björklund som är tf sammankallande i valberedningen, och som enligt egen utsago har “grymt bra insyn i styrelsens vardag” bidrog med en uppmaning att börja leva uppdraget som GAIS styrelse har; att sätta mål och skapa förutsättningar för att uppnå dem. Han informerade även om att Glenn Heiman inte ställer upp för omval till ordförande eller ledamot nästa år, och inte heller Pelle Blohm kommer att fortsätta, och att Tilk då är den enda som är vald på ett år till. Det innebär att valberedningen nu söker med ljus och lykta efter en ny ordförande, samt till kassörsrollen en “ekonom som gillar problem”.

Vidare i sportsliga frågor var det ingen överraskning att många ville diskutera Bosko Orovics tendens att laborera med laguppställningen från match till match under säsongen. Såväl Glenn Heiman och Patrik Ingelsten bedyrade att Bosko var mycket självkritisk i frågan och att han hade förståelse för att taktiken med att låta alla spelare konkurrera om tillgängliga platser inte hade fallit väl ut.

På grund av att det dröjde ända till den sista matchen innan kontraktet var säkrat så ligger man efter i årsutvärderingen av den sportsliga verksamheten. Men en av hans lärdomar var att truppen behöver vara mindre nästa år för att bygga en tryggare stomme.
Frågetecknet kring Boskos dubbla roll som tränare och sportchef kvarstår hos många medlemmar och beskedet är fortfarande att klubben inte har ekonomi att anställa ytterligare en person för att separera tjänsterna. Gällande Boskos tvivelaktiga uttalande i media, bland annat om att ett fåtal supportrar skulle ligga bakom flera tidigare tränares avsked så tar styrelsen avstånd från uttalandet och har tagit upp det med Bosko. Inför 2019 kommer det att finnas en tydligare struktur och plan för kommunikation i media.

GAIS organisation är som känt få personer med många arbetsuppgifter och tungt ansvar på sina axlar, och det finns inte ekonomi att anställa personal här heller. Samma sak gäller i A-truppen, där det kommer att bli en lägre spelarbudget 2019. Så varför värvades spelare i somras när vi nu går mot ett minusresultat i ekonomin? Det bistra svaret är att styrelsen inte hade den insynen i ekonomin när värvningarna gjordes utan trodde att man skulle hålla budgeten då de nya spelarna dessutom kostade mindre än de man släppt.

Ulf Tollhage sammanfattade det ekonomiska läget i klubben och förklarade att GAIS under flera år dragits med ett konstant likviditetsunderskott, och rullat likviditetsbehovet framför sig, men att det nu till slut kommit ikapp. Han underströk Tomas Anderssons tidigare insatser för att rädda just situationer som detta men menade att det är dags för GAIS att kunna flyga själva utan Tomas hjälp. Därför driver styrelse och klubbledning två parallella projekt för att bygga det man kallar “en allsvensk ekonomi”. Och till den som frågade om ett av dessa projekt var en bolagisering så var svaret på detta nej, det står till och med i klubbens stadgar att den inte får bolagiseras.

Anledningarna till den ansträngda ekonomin är många, men framför allt en stor förskottsbetalning för GAIS Open, och en utebliven ökning av intäkter från densamma. Det är leverantörsskulder som måste betalas och kundfordringar som varit svåra att driva in. I dagsläget vill han inte säga mer om resultatet för 2018 mer än att det kommer att bli ett minus.

Nu jobbar valberedningen hårt på att hitta rätt personer att föreslå till styrelsen, och det blev Anders Björklund som sa några avslutande ord om detta. Han menade att här ska man inte “finta in någon” utan valberedningen ska vara “djävulusiskt pragmatisk” när de letar ny styrelse. Han tryckte också på sin hopp för, och tro på, GAIS framtid.

“Jag tror på den här föreningen för att alla vi är så dumma i huvudet, vi går fan igång när det går trassligt. Den här föreningen ska stå för tre ord; välmående, strukturerad och välskött. Vi är inte i närheten men vi ska fan dit!”